So v RIC Bela krajina in Razvojnem centru Kočevje – Ribnica res dovolj usposobljeni, da lahko izvajajo temeljit, pa tudi neodvisen nadzor nad porabo nepovratnih sredstev za Pokolpje?

Poročali smo že, da je bilo doslej iz programa za začetne investicije in nova delovna mesta v sedmih občinah Pokolpja (Črnomelj, Metlika, Semič, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica) izplačanih 8,757.035,31 evra. Nepovratna sredstva je prejelo okoli 130 posameznikov in podjetij s tega področja. Nato pa so nekateri, ki niso izpolnili obveznosti ali pa so odstopili od pogodb (nekateri teh niti podpisali niso), vrnili 171.100,65 evra.

Za obljubljeno delovno mesto 17.171 evrov

To pomeni, da je bilo iz programa za Pokolpje doslej za nova delovna mesta porabljenih 8,585.934,66 evra ali dobrih 17.171 evrov na obljubljeno delovno mesto, če upoštevamo obljubo o 500 mestih. V primerjavi s subvencijami za nove zaposlitve, kjer delijo po 5.000 evrov (ali pa še to ne), je znesek precej visok.

Predvidevali so 818 delovnih mest

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo zato vprašali, koliko delovnih mest je bilo res ustvarjenih po teh izplačilih, kako poteka nadzor in kdo odloča o delitvi denarja. Doslej je bilo namreč pet razpisov, šesti je v teku. Za Mojo Dolenjsko so sporočili, da so v prvih petih razpisi prijavitelji predvideli 818 delovnih mest. Vendar pa so v to vštete vse vloge, tudi tiste, ki jih komisije niso odobrile.

Od obljubljenih 500 je ustvarjenih 289 delovnih mest

“Z vlogami, ki so bile nato odobrene, naj bi bilo ustvarjenih 500 delovnih mest. Po razpoložljivih podatkih jih je bilo ustvarjenih 289,” so sporočili. Dodali pa so, da imajo prejemniki po tretjem, četrtem in petem javnem razpisu še čas, da izpolnijo svoje obveznosti glede ustvarjanja delovnih mest.

Nadzor izvajajo kar domačini

Prejemniki nepovratnih sredstev vsako leto pošljejo poročila o izvajanju projektov, dodatne kontrole pa izvajata RIC Bela krajina in Razvojni center Kočevje – Ribnica. Doslej naj bi skupno izvedli okoli 260 kontrol, zatrjujejo na ministrstvu. Posredno tudi priznavajo, da prihaja do nepravilnosti, saj v primeru ugotovljenih nepravilnosti poskušajo najti skupne rešitve, “če je mogoče, sicer pa so pozvani k vračilu denarja”.

Imen članov komisije, ki imajo škarje in platno, ne razkrivajo

Vprašali smo še, kdo so člani komisije, ki ocenjujejo vloge in odobravajo denar, tega namreč ne počne minister, pa so za Mojo Dolenjsko odvrnili, da “minister določi komisijo”. Imen niso našteli.

Vsekakor se nam tudi iz teh odgovorov poraja več vprašanj. Če omenimo zgolj enega: ali je nadzor nad porabo res dovolj temeljit in ali ne gre morda kje za spregled skozi prste, kakor nas opozarjajo nekateri?

Denar gre iz žepov davkoplačevalcev, zato bomo iskali še več odgovorov.

C. R.