Pokojnine se bodo zviševale!

Finančni minister mag. Andrej Šircelj (drugi z leve) se je sestal z vodstvom Zveze društev upokojencev Slovenije, razpravljali so o pokojninah. (vir: ZDUS, FB)

Pred prvomajskimi prazniki so bili nekateri posebno glasni v zavajanju, da vlada načrtuje nižanje pokojnin. Pri tem je bila posebno dejavna Alenka Bratušek, nekdanja predsednica vlade in zdajšnja poslanka SAB. Pri tem je zavajala in zlorabljala podatke, za katere je bodisi vedela, da niso odraz dejanskega stanja, ali pa je to počela načrtno. Možno je oboje. Na koncu je ostala osramočena.

Finančni minister Andrej Šircelj je Bratuškovi in njenim političnim sopotnikom že konec aprila sicer večkrat pojasnil, da njihove navedbe niso točne. Napovedal je, da se bodo v letu 2021 pokojnine zvišale za nekaj manj kot 6 odstotkov, česar takšnega v Sloveniji še nismo imeli. V nadaljnjih letih pa bo zvišanje od 2- do 3-odstotno.

Ob tem dodajmo, da je vladna koalicija lani upokojencem, poleg rednih pokojnin, izplačala še dodatnih dobrih 540 milijonov evrov. V to je všteto tudi izplačilo drugega solidarnostnega dodatka 11. januarja letos.

V tem tednu pa je ministrstvo za delo objavilo, da se s 1. majem zvišuje najnižja pokojninska osnova za tiste, ki so pridobili pravico do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine. Na novo določena višina zagotovljene najnižje pokojnine po polno pokojninsko dobo pa od 1. maja 2021 dalje znaša 620 evra.

Iz podatkov je razvidno, da se je ta v času od 1. oktobra 2017 do 1. maja 2021 zvišala iz 500 na 620 evrov ali za 24 %. Za 34,9 % pa se je v tem času zvišala tudi najnižja pokojnina (več v preglednici ob koncu prispevka).

O pokojninah so v tem tednu razpravljali tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS), v okviru Komisije za pokojninske in invalidske zadeve. Seje se je udeležil tudi finančni minister Andrej Šircelj. Iz ZDUS so nato sporočili, da je minister “jasno in glasno demantiral poročanja številnih medijev, da se obeta nižanje pokojnin za 6 %”.

Zapisali so: “Ne drži, da bi vlada v letošnjem ali prihodnjih letih načrtovala kakršnokoli nižanje pokojnin. Dejstvo je ravno nasprotno! Načrtovani izdatki za pokojnine se v prihodnjih letih zvišujejo. V letošnjem letu za skoraj 6 % in v prihodnjih letih še za 2 do 3 %.”

Razkrili so tudi, da so nekateri mediji že imeli pripravljene članke oz. komentarje na morebitno nižanje pokojnin, ki pa jih nato niso objavili, saj so se govorice izkazale za neresnične.

Ministrstvo za finance pa je na svoji spletni strani ponovno poudarilo, da vlada v letošnjem ali prihodnjih letih ne načrtuje kakršnegakoli nižanja pokojnin. Ponovili so (vir):

“Dejstvo je ravno obratno. Načrtovani izdatki za pokojnine se v prihodnjih letih zvišujejo. V letošnjem letu za skoraj 6 % in v prihodnjih letih za 2 do 3 %.”

Zapisali so še: “Naše poslanstvo je, da delamo za ljudi in tako bo tudi ostalo. Da nam je mar za blaginjo vseh ljudi, tudi upokojencev dokazujemo tudi z interventnimi ukrepi.”

Nadalje so spomnili: “Več kot 300 tisoč upokojencev je v letu 2020 prejelo dva solidarnostna dodatka v višini do 300 evrov. Skupaj v višini 67 milijonov evrov v spomladanskem roku in 68 milijonov evrov ob koncu leta.

Upokojence smo imeli v mislih tudi pri pripravi sprememb davčne zakonodaje. Zato predlagamo ponovno uvedbo tako imenovane seniorske olajšave, s katero se zmanjšuje letna davčna osnova za upokojence po dopolnjenem 70. letu.

Zelo pomembni koraki pa so bili narejeni tudi na področju demografskega sklada, ki ga v Sloveniji pričakujemo več let. Demografski sklad ni edini vir pokojnin, je pa dolgoročen in zato še toliko bolj pomemben.”

Pogovor finančnega ministra Andreja Širclja s člani Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) v tem tednu:

J. M.