Pokojnine: Resnica je zelo boleča

(vir: pixabay.com)

Večina se še vedno spomni obljub o 1000 evrih pokojnine. Tudi pred zadnjimi volitvami so vladajoče koalicijske stranke obljubljale rešitve, vse bo urejeno januarja 2019. Kako pa je zdaj? Resnica je zelo boleča.

Krepka večina upokojencev še vedno prejema pokojnine v zneskih, ki so nižji od zneska, ki določa stopnjo revščine (ta je pri 638 evrih). Desettisoči upokojenih pa prejemajo pokojnino, ki je celo nižja od zneska socialne pomoči. Hkrati pa je bila februarja 2019 najvišja izplačana pokojnina kar 13-krat višja od najnižje izplačane.

Podatki pokojninskega zavoda kažejo, da kar 120.141 upokojenih prejema manj kot 500 evrov pokojnine, od tega 8.237 celo manj kot 200 evrov, v razponu od 200 do 300 evrov pa je 24.153 prejemnikov. Največ, kar 120.513 oseb ali skoraj četrtina vseh, pa prejema pokojnine v višini od 500 do 600 evrov. Nad 2000 evri pa pokojnine prejema 3.518 oseb. Februarja je bila najnižja izplačana pokojnina v višini 218,26 evra, najvišja pa 2.908,41 evra. Razmerje je kar 1 proti 13,3.

Povprečna neto starostna pokojnina je 674,20 evra, invalidska 522,80 evra, družinska oziroma vdovska 422,09 evra. Del vdovske pokojne pa je v povprečju po 68,64 evra.

V pokojninsko blagajno vplačuje 944.984 oseb. Od tega jih je 788.705 zaposlenih, še 72.161 je zasebnikov (podjetnikov ipd.). Pokojninske prispevke plačuje še 4.759 kmetov, 8.059 je prostovoljnih zavarovancev, 15.958 pa je dijakov in študentov, saj se po novem pokojninske prispevke plačuje tudi iz njihovega dela. Prispevke si plačuje tudi 20.090 brezposelnih, nekaj je še drugih kategorij.

Hkrati imamo 620.246 upokojencev. Od tega je bilo 450.030 tistih, ki so se upokojili s polno starostno dobo. To je le dobrih 72 odstotkov vseh, ki prejemajo pokojnino. Invalidske pokojnine je prejemalo 78.877 oseb, družinske 34.781 in vdovske 53.644 oseb. Delne pokojnine pa je prejemalo 3.091 oseb.

Del vdovske pokojnine prejema 63.450 oseb, 20 odstotkov pokojnine pa 8.508 oseb. To pomeni, da jih toliko izpolnjujejo pogoje za upokojitev, vendar so še zaposleni in poleg plače prejemajo še petino pokojnine. V povprečju so poleg plače prejemali še po 171,60 evra.

Razmerje med tistimi, ki še delajo in plačujejo prispevke za pokojninsko zavarovanje, in tistimi, ki prejemajo pokojnino je 1,52. To pomeni, da na enega upokojenega pride 1,52 zaposlenega.

 • Najnižja družinska oziroma vdovska pokojnina je                       152,78 evra.
 • Najnižja invalidska pokojnina oz. nadomestilo je                        218,26 evra.
 • Kmečka pokojnina je                                                               254,46 evra.
 • Kmečka borčevska pokojnina je                                               508,91 evra.

Februarja je bila izplačana najvišja pokojnina v znesku 2.908,51 evra.

Izplačila v februarju 2019 so bila naslednja:

 • Do 200 evrov:                   8.237 pokojnin (starostne, invalidske, družinske in vdovske)
 • Od 200 do 300 evrov:      24.153
 • Od 300 do 400 evrov:      36.155
 • Od 400 do 500 evrov:      51.596
 • Od 500 do 600 evrov:    120.513
 • Od 600 do 700 evrov:      76.723
 • Od 700 do 800 evrov:      60.381
 • Od 800 do 900 evrov:      44.026
 • Od 900 do 1000 evrov:    30.234
 • Od 1000 do 1100 evrov:  19.484
 • Od 1100 do 1200 evrov:  13.028
 • Od 1200 do 1300 evrov:   9.208
 • Od 1300 do 1400 evrov:   6.949
 • Od 1400 do 1500 evrov:   4.469
 • Od 1500 do 2000 evrov: 14.364
 • Nad 2000 evrov:              3.518

(V številu niso upoštevani prejemniki sorazmernih in delnih pokojnin.)

Takšna je realnost. Navedeni podatki so vzeti iz poročila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za februar 2019.

V nadaljevanju pa objavljamo zaveze vladajočih stranki iz koalicijskega sporazuma, ki so ga jeseni lani podpisali v naslednjih strankah: LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB (s pristankom nadkoalicijske Levice):

Vse to je bilo obljubljeno za januar 2019. Zdaj smo konec marca, zgodilo se ni nič. Obljube so se takoj, ko so se usedli na vladne stolčke, razblinile kot milni mehurčki.

J. M.