Podpis za spremembo zakonodaje lahko oddate tudi elektronsko

Stojnica na Novem trgu (pri Pošti) v Novem mestu. Gospa obiskovalcu pojasnjuje postopek podpisa. (foto: MD)

Do 14. julija 2023 poteka zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih. Najenostavneje lahko svojo podporo oz. podpis oddate kar digitalno prek portala e-Uprava.

Digitalni podpis omogočajo kvalificirana potrdila SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA, AC NLB in Rekona, možna je tudi uporaba sistema smsPASS.

Svoj podpis oddate za vsak zakon posebej s klikom na povezavo:

Pobudniki zbiranja podpisov so župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja. Na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije, ki se kaže v večgeneracijski brezposelnosti in neizobraženosti, ne najdejo. Podpise bodo zbirali do vključno 14. julija 2023.

Poleg digitalne oddaje podpisa podpore se lahko podpis opravi tudi na vseh upravnih enotah in krajevnih uradih po Sloveniji, ki jih lahko podporniki zakonodajnih sprememb obiščejo v času uradnih ur in poslovnega časa. Na omenjenih lokacijah boste prejeli štiri obrazce, s podpisom pa izrazili podporo spremembam štirih zakonov. Po overitvi podpisanih obrazcev slednje državljani oddajo na stojnicah, ki so postavljene pri upravnih enotah v jugovzhodni Sloveniji (Dolenjska, Bela krajina) in Posavju, ali jih pošljejo na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto.

Dodatne informacije o zakonodajnih spremembah in predlogih so na voljo na povezavi.

M. D.