Podpis listine za ustanovitev javne univerze Novo mesto

Podpis izjave za ustanovitev javne univerze v Novem mestu.

S podpisom listine so predstavniki 10 izobraževalnih in razvojno-raziskovalnih ustanov z dolenjske regije podprli pobudo Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto in regijskega gospodarstva za ustanovitev javne univerze v Novem mestu.

Ta bi povezala v regiji delujoče visokošolske zavode in ustanove, ki so v preteklih letih oblikovali kakovostne, vsebinsko raznolike izobraževalne in znanstveno-razvojne programe.

Kot so poudarili sopodpisniki izjave, obstoječi programi, kadri in organiziranost omogočajo kakovostno rast, učinkovito povezovanje in sodelovanje vseh regijskih visokošolskih zavodov na pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem področju. Z vzpostavitvijo nove, javne univerze v Novem mestu, bi zagotovili vsa potrebne pogoje za učinkovito pedagoško delo in programski razvoj vseh tukaj delujočih visokošolskih zavodov in ustanov.

O podpisu izjave so predstavniki podpisnikov obvestili Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Na Otočcu so danes izjavo podpisali predstavniki zasebne Univerze v Novem mestu, Fakultete za ekonomijo in informatiko, Fakultete za strojništvo, Fakultete za poslovne in upravne vede, Fakultete za zdravstvene vede, Fakultete za organizacijske študije Novo mesto, Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Fakultete za informacijske študije Novo mesto, Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstvenega raziskovalnega središča Novo mesto.

Z leve proti desni v prvi vrsti: rektor Univerze v Novem mestu prof. dr. Marjan Blažič, predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., Novo mesto Jože Colarič, dekan Fakultete za informacijske študije Novo mesto prof. dr. Matej Makarovič, v. d. dekana Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto prof. dr. Simon Muhič; v drugi vrsti: dekan Fakultete za strojništvo prof. dr. Andrej Lipej, dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše in v tretji vrsti: dekan Fakultete za poslovne in upravne vede izr. prof. dr. Sergej Gričar, dekanica Fakultete za zdravstvene vede izr. prof. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica Fakultete za ekonomijo in informatiko doc. dr. Malči Grivec, direktor Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto prof. dr. Janez Povh in dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu prof. dr. Boris Bukovec

Podpis izjave

Vir in foto: Krka, tovarna zdravil, Novo mesto

M. D.