Pod lupo: Stroški županov – primerljivih: Dolenjske Toplice, Mokronog – Trebelno in Mirna Peč

Daleč najbolj varčni so v Mirni Peči in bistveno manj v Dolenjskih Toplicah.

Podatki o porabi županov v občinah Dolenjske Toplice, Mokronog – Trebelno in Mirna Peč kažejo, da so daleč najbolj varčni v Mirni Peči. Precej višje stroške pa ustvarjajo v Dolenjskih Toplicah. Vsi trije župani delo opravljajo nepoklicno.

V Dolenjskih Toplicah je bilo za delovanje županstva porabljenih povprečno po 3.114,91 evra mesečno, v občini Mokronog – Trebelno je bila povprečna mesečna poraba 2.471,44 evra, v občini Mirna Peč pa le 1.653,74 evra, kar je dobra polovica tega, kar porabijo v Dolenjskih Toplicah.

Podatki o celotni porabi županov in podžupanov v posameznih treh primerljivih občinah kažejo naslednje (zneski so v evrih):

Občina                                   Letni načrt      Poraba 1-6/2017     Povprečno mesečno

 1. Občina Dolenjske Toplice       45.284,00            18.689,49             3.114,91
 2. Občina Mokronog – Trebelno  32.000,00            14.828,67             2.471,44
 3. Občina Mirna Peč                  24.326,00              9.922,45             1.653,74

Tokrat smo vzeli pod lupo tri primerljive občine glede na to, kako župani opravljajo svoje funkcije. Pri vseh občinam objavljamo tudi povezave do javno dostopnih podatkov, kjer je objavljene podatke možno tudi preveriti. Kakšne stroške imajo občani s svojimi županstvi, koliko podžupanov imajo in kako vsi skupaj gospodarijo z občinskim oziroma javnim, ali bolje rečeno davkoplačevalskim denarjem, objavljamo v nadaljevanju.

Občina Dolenjske Toplice: Visoka reprezentanca, pa tudi stroški konferenc in seminarjev

Glede na letni načrt so županu občinski svetniki odobrili letno porabo v višini 45.284,00 evra. V prvem polletju je porabil 18.689,49 evra ali 41,3 % načrtovanega letnega zneska. To pomeni 3.114,91 evra mesečno.

Stroški župana in podžupana v 1. polletju 2017 so bili:

 • Nagrada župana in podžupana:   11.711,70 evra oz. 1.951,95 evra mesečno
 • Izdatki za reprezentanco:             4.631,53 evra oz.   771,92 evra mesečno
 • Ostali stroški:                              2.102,26 evra oz.   350,38 evra mesečno
 • Odnosi z javnostmi:                        244,00 evra oz.     40,67 evra mesečno

Skupni stroški:                    18.689,49 evra oz.  3.114,91 evra povprečno mesečno.

Pri porabi župana Dolenjskih Toplic izstopajo ostali stroški, visoka je reprezentanca. Pri tem je bil že občinski svet zelo radodaren, župan ima v letu 2017 za reprezentanco na voljo kar 11.000 evrov, kar je 916,67 evra povprečno mesečno. Poleg tega je bilo za druge splošne storitve in material porabljenih 652,53 evra, za telefon 169,69 evra, za stroške telekomunikacijske opreme 68,68 evra in za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev kar 1.189,59 evra.

Župan občine Dolenjske Toplice je Jože Muhič, ki to delo opravlja nepoklicno. Po dostopnih podatkih je upokojen. Podžupanja je Mojca Šenica, zaposlena v Zdravstvenem domu Novo mesto.

Načrtovani letni prihodki občine so 6,9 milijona evrov. Občina Dolenjske Toplice ima 3.267 prebivalcev, ki živijo v 29 naseljih, površina občine je 110 kvadratnih kilometrov.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Dolenjske Toplice v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: dolenjske-toplice

Občina Mokronog – Trebelno: Zmernejše

Župan ima v letošnjem občinskem načrtu na voljo 32.000,00 evra. V prvem polletju je bilo porabljenih 14.828,67 evra ali 46,3 % načrtovanega, to pomeni 2.471,44 evra mesečno.

Stroški župana in podžupana v 1. polletju 2017 so bili:

 • Nadomestilo za delo župana in podžupana:   13.511,62 evra oz. 2.251,94 evra mesečno
 • Drugi stroški župana:                                   1.317,05 evra oz.    219,51 evra mesečno

Skupni stroški so bili:                   14.828,67 evra oz. 2.471,44 povprečno mesečno.

Na postavki drugi stroški župana gre večinoma za stroške reprezentance, drugih odhodkov je bilo za 78,00 evra. Župan in podžupan sta za reprezentanco porabila 1.239,05 evra ali povprečno 206,51 evra mesečno.

Načrtovani letni prihodki občine so 3,4 milijona evrov. Občino Mokronog – Trebelno vodi Anton Maver, ki to delo opravlja nepoklicno, po dostopnih podatkih je upokojen. Podžupan je Franc Glušič, iz predstavitve pa ni razvidno, kje je zaposlen.

Občina Mokronog – Trebelno ima okrog 3000 prebivalcev, ki živijo v 43 naseljih, površina občine je 73 kvadratnih kilometrov.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Mokronog – Trebelno v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: mokronog-trebelno.si

Občina Mirna Peč: Zelo skromno

Župan ima v letošnjem občinskem načrtu na voljo 24.326,00 evra. V prvem polletju je bilo porabljenih 9.922,45 evra ali 40,8 % načrtovanega, to pomeni 1.653,74 evra mesečno.

Stroški župana v 1. polletju 2017 so bili:

 • Nadomestilo za delo župana:               9.494,88 evra oz. 1.582,48 evra mesečno
 • Drugi stroški župana:                            427,57 evra oz.      71,26 evra  mesečno

Skupni stroški so bili:          9.922,45 evra oz.  1.653,74 evra povprečno mesečno.

Poleg nadomestila je župan za druge stroške porabil 427,57 evra, kar je bil strošek za reprezentanco. V občinskem proračunu za leto 2017 ima za to na voljo 2.700 evrov, v polovici leta je porabil le 15,8 odstotka načrtovanega zneska. Ostalih stroškov ni bilo.

Občino Mirna Peč vodi župan Andrej Kastelic, ki to delo opravlja nepoklicno. Kot kažejo občinske spletne strani občina nima podžupana. Ob tem dodajmo, da je občina tudi letos izvajala precej investicij, kar pomeni, da je bilo breme toliko večje.

Načrtovani letni prihodki občine so 6,4 milijona evrov. Občina Mirna Peč ima približno 2.800 prebivalcev, ki živijo v 28 naseljih, površina občine je 48 kvadratnih kilometrov.

Poročilo o realizaciji proračuna občine Mirna Peč v 1. polletju 2017 je dostopno tukaj: mirnapec.si

Občina Mirna Peč je sicer najmanjša občina med navedenimi, vendar je še vedno primerljiva z ostalima dvema. Po tem, ko smo v prejšnjih prispevkih pregledovali največje občine, smo tokrat prešli na ostale, kjer pa je število prebivalcev pri večini okrog 3000. Tokratno merilo pa je bilo poleg števila prebivalcev še način vodenja občine. Pri vseh treh tokrat predstavljenih občinah župani svoje delo opravljajo nepoklicno. Prva dva sta upokojena, župan mirnopeške občine pa je zaposlen drugje. Stroški nadomestil so v bruto zneskih.