Pod drobnogledom: Iskra Semič

Semiška Iskra, nekdanja Poslovna enota Kondenzatorji, so del skupnega velikega premoženja Iskre v lasti družine Šešok. (foto: MD, arhiv)

Skupina Iskra, katere pomemben del je tudi PE Kondenzatorji v Semiču, bo po napovedih lastnikov v letu 2019 dosegla 134 milijonov evrov prihodkov, polovico več kot lani, izredno se bo povečal dobiček, tega naj bi bilo kar 10,5 milijona evrov ali 76 odstotkov več kot lani. Iskra dosega izredne finančne rezultate, financira tudi naložbe nemškega podjetja v lasti Šešokih sinov, božičnice pa, podobno kot v preteklih letih, ne bodo izplačali.

Hkrati se v javnosti pojavljajo dezinformacije (prejeli smo jih tudi v uredništvu), da naj bi Iskro v Semiču zaprli, kar se je izkazalo za netočno. Očitno je, da želi nekdo s tem “disciplinirati” zaposlene, jim vcepiti strah in tako posredno izvaja mobing nad njimi.

Po podatkih naših virov imajo v semiški Iskri na vseh programih dela preveč, zaposlenih je premalo, ti morajo delati nadure, delajo vse sobote. Težava je tudi, ker zaradi nizkih plač prihaja do odhodov strokovnega kadra iz podjetja, proizvodnja pa pogosto ostaja brez tehnološke podpore. Naročil imajo veliko, tudi za leto 2020.

Kako bo z izplačilom božičnice?

Po naših podatkih je tovarniški sindikat lastnikom podjetja poslal pisno pobudo za izplačilo, lastnik, Dušan Šešok, pa jim je odgovoril, da izplačila »letos ne bo«. Iskra božičnice ni izplača niti lani, v letu 2017 naj bi bilo te 50 evrov bruto.

Iskra poslovne rezultate vodi enotno, za celotno Iskro, pri tem se niti ne ve, kakšen je pretok denarja med poslovnimi enotami in s čim vse obremenjujejo semiško poslovno enoto. Po podatkih naših virov lastniki zaposlenim v Semiču že vse od prevzema v letu 2004 navajajo, da PE Kondenzatorji posluje z izgubo, vendar »pa je ta podatek daleč od resnice«, dodaja naš vir.

Ob tem dodajmo, da se je družina Šešok letos na lestvici najbogatejših 100 Slovencev uvrstila na 15. mesto, njihovo bogastvo je ocenjeno 86,7 milijona evrov, v letu dni so premoženje povečali za 34 milijonov evrov ali za dobro tretjino. Položaj so izboljšali za šest mest. Dušan Šešok, ki je večinski lastnik skupine Iskra, je ob tem za Finance povedal, da so »največja vrednost podjetja naši zaposleni«. Kako je s tem, naj presodi vsak sam. Dodajmo, da smo vprašanje o izplačilu ali neizplačilu božičnice poslali tudi vodilnim v Iskri, vendar odgovora nismo prejeli.

Kako so poslovali doslej?

Prihodki Skupine Iskre so se znižali v letu 2016, nato so spet začeli naraščati. Lani jih je bilo dobrih 96 milijonov evrov. Strmo je narasel tudi dobiček, lani ga je bilo 5,8 milijona evrov, v petih letih (od 2014 do 2018) je bilo dobička 20,5 milijona evra in to kljub temu, da Iskra odplačuje tudi posojila za prevzem.

Hkrati se število zaposlenih v celotni Iskri zmanjšuje, od leta 2014 do 2018 se je to zmanjšalo za 109 zaposlenih (merjeno v opravljenih delovnih urah). Konec lanskega leta je bilo v Iskri le še 1056 zaposlenih.

Kapital podjetja se povečuje, iz dobrih 37 milijonov evrov v letu 2014 se je do lani povečal na 48 milijonov evrov ali skoraj za 11 milijonov evrov. Povečuje se tudi donosnost poslovanja.

Lastništvo Iskre

Iskro lastniško obvladuje Dušan Šešok, ki ima v lasti 53,4 odstotka celotne Iskre. Preostalih 46,6 odstotka je v lasti Finadria gmbh iz nemškega Grünwalda. Gre le za preimenovanje nekdanjega podjetja Taxgroup gmbh, ki je v večinski lasti Šešokovih sinov, Klemna in Matije. V Financah so nedavno zapisali, da je nemški holding Finadria zelo zadolžen, naložbe v njem pa so v celoti financirane s posojili. »Kot kaže, nemški holding v celoti financirajo družbe v Sloveniji, ki poleg lastnih sredstev in najetih posojil kot vir financiranja uporabljajo tudi operativni lizing,« so navedli v Financah.

Iskra kot celota pa je nadalje lastnica ali solastnica številnih podjetij.

Podatki iz Poslovnega registra Slovenije tudi kažejo, da je v zadnjem času prišlo tudi do sprememb pri vodenju, s tem, da Šešok (pričakovano) ostaja stalnica, nekaterih ostalih direktorjev ni več, med direktorji tudi ni nobenega domačina iz Semiča ali Bele krajine.

Še nekaj podatkov o poslovanju:

Prihodki Skupine Iskra – zneski na levi so v milijonih evrov (vir: gvin.com)
Dobiček v Skupini Iskra, podatki so v milijonih evrov (vir: gvin.com)
Kapital Skupine Iskra (zneski so v milijonih evrov) (vir: gvin.com)
Poslovanje Skupine Iskra (kazalniki), vir: gvin.com

J. M.