Počitniško darilo: Cenejše telefoniranje na poti po EU ali stroški kot doma

Vir pixabay.com.

Končno je v veljavi, da na potovanjih, počitnicah, v državah EU plačujemo uporabo mobilnih storitev pod enakimi pogoji in v enakem obsegu, kot doma. Nič več nam ni treba iskati WiFi omrežij, izklapljati interneta v tujini in ni več visokih stroškov. Poleg 27 držav članic EU to velja še za Veliko Britanijo, Liechtenstein, Islandijo in Norveško. In samo za klice od tam v Slovenijo, ne pa tudi obratno.

Natanko mesec dni veljajo nova pravila glede gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj 27 držav članic Evropske unije (EU), Veliko Britanijo, ki je izstopila iz EU in tri dodatne države. Tako je odločil Evropski parlament, ki je sprejel nova pravila glede tako imenovanega “roaminga”. Ukinili so torej stroške gostovanja. Do 15. julija 2017 so namreč mobilni operaterji lahko obračunali določen pribitek na storitve, opravljene v državah EU. Tega ni več, odpravljena je še zadnja ovira na poti k poenotenju cen telefoniranja znotraj meja EU.

Ureditev, ki nam med potovanjem po EU omogoča uporabo mobilnih naprav po enakih cenah kot doma, pa je plod desetih let prizadevanj evropskih institucij ter eden največjih in najbolj oprijemljivih dosežkov EU, kakor to navaja predstavništvo EU v Sloveniji. Končno se je torej uresničilo to, za kar so si mnogi prizadevali, to je tudi korak bliže k enotnemu evropskemu trgu.

Enotne cene gostovanja veljajo v vseh državah članicah EU

Za prebivalce držav članic EU to pomeni manjši strošek, saj enotne cene veljajo v vseh državah članicah, ne glede na to, na katerem trgu je bil paket sklenjen. Dogovor vsebuje enotne cene za pogovore in SMS-sporočila ter postopno pocenitev cenovnih kapic za prenos podatkov. Ta se bo postopno uveljavljala vse do leta 2022. Poleg nižjih cen za uporabnike pa novi predpisi preprečujejo morebitne zlorabe, saj prepovedujejo sklenitev paketa v drugi državi članici, ki ima nižje stroške. To pomeni, da bodo operaterji lahko še naprej konkurenčno tekmovali v zagotovitvi najprivlačnejših ponudb na svojih domačih trgih.

Upor telekomunikacijskih ponudnikov je bil izjemen

Za odpravo gostovanja so se zavzemali tudi poslanci iz Slovenije. Poslanka Romana Tomc, ki je tudi glasovala za ta ukrep, je to na svoji spletni strani označila kot velik uspeh. Poudarila je, da je bil upor ponudnikov telekomunikacijskih storitev izjemen (ti so namreč iz teh dodatkov za gostovanje dosegali ekstra profit), vendar pa je na koncu vendarle zmagala volja ljudi, “ki imajo svoje predstavnike v poslancih”, kot je zapisala. Evropska komisija si je sicer že desetletje prizadevala zmanjšati pribitke, ki so jih uporabnikom zaračunavali telekomunikacijski operaterji, od leta 2007 so se cene znižale za kar 90 %.

Še uredba o plačljivih spletnih vsebin

Poslanci Evropskega parlamenta so nato junija glasovali še o uredbi, ki naročnikom plačljivih spletnih storitev, kot so filmi, serije, glasba in tako dalje, omogoča dostop do njih tudi izven matične države. Uredba o odpravi čezmejnih blokad dostopa do spletnih vsebin tako vsem uporabnikom, ki imajo zakupljen dostop do storitev v eni izmed držav članic EU, omogoča dostop do teh vsebin po celotni EU.

Platforme, kot so Netflix, HBO Go, spletne televizijske storitve, spletni predvajalniki glasbe in ponudniki spletnih iger, pa so uporabnikom dostopne tudi na njihovih potovanjih ali v času bivanja v tujini. Pogoj pri tem pa je nakup oziroma najem dostopa do vsebin, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami.

Evropski parlament in države članice so dosegli naslednji dogovor o določitvi naslednjih veleprodajnih cenovnih kapic (najvišje cene) za gostovanje po 15. juniju:

  • 3,2 evrocenta za minuto pogovora;
  • 1 evrocent za sporočilo SMS;
  • določeno je tudi postopno zniževanje za podatkovne kapice v obdobju 5 let s 7,7 evrov za GB (od 15. junija 2017) na 6 evrov za GB (od 1. 1. 2018), 4,5 evra za GB (od 1. 1. 2019), 3,5 evra za GB (od 1. 1. 2020), 3 evrov za GB (od 1. 1. 2021) in 2,5 evrov za GB (od 1. 1. 2022).

Preverili smo nekaj vprašanj, ki se porajajo pri tem, odgovore smo poiskali pri Predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani.

Kako deluje odprava stroškov gostovanja?

Mobilni operaterji morajo svoje storitve gostovanja ponuditi po domačih cenah uporabnikom, ki imajo bodisi običajno prebivališče v državi članici operaterja ali z njo trajne vezi, pri čemer ti uporabniki občasno potujejo znotraj EU. Po potrebi lahko operaterji od svojih uporabnikov zahtevajo dokazilo o prebivališču ali o takih trajnih vezeh z zadevno državo članico.

Ponudniki gostovanja lahko uporabijo pravične, razumne in sorazmerne nadzorne mehanizme, ki temeljijo na objektivnih kazalnikih, za odkrivanje tveganj zlorabe ali nepravilne uporabe gostovanja kot doma, ki presega občasna potovanja.

Za koga velja?

Pravila vsem Evropejcem in Evropejkam, ki potujejo in uporabljajo SIM kartico, ki omogoča gostovanje v državi članici, v kateri prebivajo ali s katero imajo „trajne vezi‟, da svojo mobilno napravo uporabljajo v kateri koli drugi državi EU tako, kot bi bili doma.

Se je treba za uporabo gostovanja kot doma registrirati?

Za koriščenje gostovanja kot doma ni potrebna formalna registracija.

Kako bodo varovani osebni podatki?

Pravila glede pravične uporabe gostovanja izrecno zahtevajo, da ponudniki storitev gostovanja upoštevajo ustrezna pravila o varstvu podatkov. Operatorji bodo pri preverjanju, kolikšen del mobilnih storitev in storitev za prenos podatkov uporabniki porabijo v tujini in kolikšen doma, lahko uporabljali le informacije, ki jih že tako ali tako zbirajo za izstavitev računa.

Lahko v državah članicah še vedno kupimo njihove SIM kartice?

Da. Državljani članic EU lahko še naprej kupijo katero koli SIM kartico v kateri koli državi članici in brskajo po internetu ter kličejo po lokalnih cenah ali pa s tako kartico gostujejo v drugi državi. Vendar ni nujno, da bodo lahko koristili gostovanje kot doma, če nimajo prebivališča v državi, v kateri so kartico kupili ali z državo nimajo trajnih vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost v državi.

Komu je namenjeno?

Gostovanje kot doma je namenjeno vsem, ki potujejo. Za ugotovitev, da uporabnik zlorablja ali nepravilno uporablja gostovanje kot doma, bi moral operater pokazati, da do zlorabe prihaja v obdobju najmanj štirih mesecev. Če uporabnik v štirih mesecih več kot dva meseca preživi v tujini in je njegova poraba v tujini višja kot doma, mu lahko operater pošlje opozorilo. Uporabnik ima po prejemu opozorila na voljo dva tedna, da pojasni situacijo. Če je uporabnik še naprej v tujini, mu lahko operater zaračuna skromen pribitek (v višini veleprodajne cenovne kapice).

V primeru nesoglasij mora operater vzpostaviti postopek za pritožbe. Če spor traja, se lahko uporabnik pritoži pri nacionalnem regulativnem organu, ki bo zadevo rešil.

Se bodo zaradi odprave stroškov gostovanja zvišale domače cene?

Od sprejetja uredb EU za znižanje stroškov gostovanja se znižujejo tudi domače cene mobilnih storitev. Ta trend se bo verjetno nadaljeval.

Dobro je vedeti …

Klici v gostovanju iz EU v vse države EU (vključno s Slovenijo) se zaračunavajo po domačih cenah, ki veljajo za klice v druga omrežja v Sloveniji. Če ima uporabnik znotraj paketa zakupljene enote za klice znotraj slovenskih omrežij, se mu bo npr. klic, opravljen iz Avstrije v Nemčijo oziroma klic opravljen iz Avstrije v Slovenijo, odštel od zakupljenih enot in je tako za uporabnika (v primeru, da ima enote še na razpolago) brezplačen.

Tudi to moramo vedeti: Klici slovenskih uporabnikov iz domačega omrežja v EU niso predmet ureditve gostovanja v EU (npr. klic iz Slovenije v Nemčijo), tako da za slednje veljajo cene za mednarodne klice po ceniku posameznega operaterja.

– Ponudnik storitev nam lahko v gostovanju v EU omeji količino za opravljene klice oziroma SMS sporočila samo, če takšna omejitev velja tudi v Sloveniji (v domačem omrežju).

Klici na premijske številke niso regulirani in se zato zaračunavajo po veljavnem ceniku ponudnika storitev. Enako velja za klice, opravljene v satelitskem omrežju (npr. v času gostovanja na ladji, na letalu).

Navedeno velja samo za gostovanje v državah EU in EEA (Liechtenstein, Norveška in Islandija). Gostovanje npr. v Švici, v BiH, v Srbiji, v Makedoniji ipd. ni zajeto v ureditvi gostovanja v EU, tako da se storitve gostovanja uporabnikom v teh državah še naprej zaračunavajo skladno z veljavnim cenikom ponudnika storitev.

Pocenitev in enotne cene, glede na navedbe Evropske komisije, veljajo torej samo za mobilno gostovanje v državah EU, kjer velja EU-tarifa. Gre za naslednjih 27 držav članic: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Ciper, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska. Zaenkrat velja tudi za Veliko Britanijo, hkrati pa še za gostovanje v Liechtensteinu, na Islandiji in Norveškem.

C. R.