Po vzmetnicah še naročilo za 600 sestavljivih kovinskih pogradov oziroma 1200 ležišč

Po tisoč vzmetnicah je Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov zdaj objavil še dokument za dobavo 600 sestavljivih kovinskih pogradov oziroma 1200 ležišč, skupna vrednost vzmetnic in pogradov je 174.094 evrov. Lokacije postavitve so še “skrivnost”, iz razpisne dokumentacije za ležišča pa je razvidno, da bodo te v treh slovenskih regijah, kjer načrtujejo postavitev sprejemno-registracijskih centrov za ilegalne migrante. Prvi, ki bo vzročni primer za ostale, bo predvidoma januarja vzpostavljen v Metliki.

Zdaj je že potrjeno, da bo ob mejnem prehodu v Metliki vzpostavljen sprejemno-registracijski center za ilegalne migrante. Glede na dogovor iz zapisnika med predstavniki policije, vladnega urada in ministrstva za notranje zadeve z dne 13. novembra 2018 bo ta vzorčni primer za ostale centre ob slovenski južni meji.

V izdelavi so že tudi betonski podstavki za ograditev centra, naročilo v vrednosti 44.037 evrov je bilo oddano podjetju Kongrad Igem iz Šentjanža pri Dravogradu. Prvo naročilo je bilo 96 kosov v dolžini 5 metrov, skupno je to 480 metrov ograje. Na sestanku 13. novembra pa so se tudi dogovorili, naj podjetje nadaljuje z izdelavo ostalih podstavkov, do uporabe naj ji hrani na svojem območju. Center v Metliki naj bi bil glede na zapis v zapisniku vzpostavljen med 1. in 15. januarjem 2019 oziroma januarja glede na podatke ostalih.

Naročilo 1000 vzmetnic

Že konec septembra smo poročali, da je vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov oddal naročilo za nakup 1000 vzmetnic v dimenzijah 90 x 200 centimetrov v vrednosti 52.338 evrov. Izbrano podjetje je bilo LAGEA iz Brežic, ki ima enoto tudi v Črnomlju.

Novo: Naročilo 600 sestavljivih kovinskih pogradov oz. 1200 ležišč

V petek pa je urad na spletni strani e-naročanje objavil še pogodbo za nakup in dobavo 600 kosov sestavljivih kovinskih pogradov, dimenzije 90 x 200 centimetrov oziroma 1.200 ležišč. Vrednost tega naročila je 121.756 evrov.

Iz dokumenta je razvidno, da bo pograde dobavilo podjetje IMEXA trgovina in storitve, d. o. o., iz Zaloške ceste v Ljubljani. Pograde bo dostavil na lokacijo, ki jo določi naročnik, to je urad, ki ga vodi Mojca Špec Potočar. Montažo bodo izvajali na lokaciji, vse to naj bi upoštevali tudi v ceni ležišča.

Že iz razpisne dokumentacije javnega naročila pa je razvidno, da bodo lokacije dostave: jugovzhodna Slovenijo, primorsko-notranjska in posavska regijo. Pri vseh lokacijah je oddaljenost iz Ljubljane od 100 do 120 kilometrov.

Začetek izvajanja naročila je z veljavnostjo dokumenta, ki ima datum 5. 12. 2018, ko je tega podpisala Špec Potočarjeva. Dobava kovinskih ležišč bo sukcesivna (postopna), skladno s termini, ki jih bo urad podjetju določil glede na dejanske potrebe.

Naročilo velja do izpolnitve predmeta javnega naročila, najdlje za obdobje dveh let.

Podjetje IMEXA mora zagotavljati garancijo za ležišča vsaj 24 mesecev po podpisu prevzemnega zapisnika in zagotoviti nadomestne dele vsaj 5 let po dobavi ležišč.

Podjetje se je tudi zavezalo, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika (urada), s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju naročila, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po poteku veljavnosti pogodbe.

Določena je tudi pogodbena kazen, če podjetje po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači posamezne termin iz 4. člena sporazuma. V tem primeru ima urad pravico zaračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini 0,5 odstotka od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar skupno največ v višini 10 odstotkov od pogodbene vrednosti (to je 12.175 evrov). Pogodbena kazen zapade v plačilo in je takoj izvršljiva.

Priloga dokumenta je tudi predračun, ki ga je IMEXA uradu posredovala že 18. 6. 2018, v času oddaje ponudbe. Iz tega je razvidno, da bo podjetje uradu dostavilo 400 kovinskih ležišč – pogradov, ki bodo privijačena v tla, 200 kovinskih ležišč – pogradov pa bo montiranih s PVC-čepi.

Urad je javno naročilo objavil 5. junija 2018, to je dva dni po državnozborskih volitvah. Rok za oddajo ponudb je bil 19. junij 2918.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je dobavni rok največ 21 dni od pisnega naročila s strani naročnika, to je urada, če je posamezno naročilo manjše od 150 ležišč. Če je večje, pa je dobavni rok največ 60 dni od naročila.

Iz objav tega naročila je tudi razvidno, da mora imeti posteljni model dve stranici in dodatno varovalno stranico na zgornjem ležišču. Barva kovine mora biti siva ali črna. Vsi deli morajo biti ustrezno zaščiteni s prašno barvo, ki omogoča dolgotrajno obstojnost.

Vir: javna_narocila/1006

Nakup in dobava sestavljivih kovinskih pogradov – naročilo za 1200 ležišč: enarocanje.si/287614

Predračun, ki je sestavni del pogodbe:

J. M.