Po sveže pridelke in drugo hrano na kmetije in tržnice

(vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Oskrba z živili in ostalimi prehrambenimi proizvodi v trgovinah ni motena, vendar pri tem zaradi preprečevanja okužbe z novim koronavirusom (Covid-19) veljajo določena pravila.

S svežimi pridelki in drugo hrano je najbolje, da se oskrbimo na kmetijah in tržnicah. Vendar pa tudi tu veljajo določena pravila prodaje. 

Prodaja blaga in storitev na kmetijah ni prepovedana, za njih začasna prepoved po novem vladnem odloku ne velja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zato vse kmete pozvalo, naj svojo ponudbo predstavijo na spletni strani »Kupujmo domače« (www.kupujmodomace.si). Predstavitev je za kmete brezplačna.

Pri prodaji na kmetijah in tržnicah je treba upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.

Tako prodajalce kot kupce pozivajo, da se izogibamo nepotrebnim stikom, v čim večji meri naj se uporablja dostava na dom – na način, da se ta izvaja le do vhodnih vrat, pri plačilu pa se naj v čim večji meri uporablja kartične in spletne transakcije.

Kupce pozivajo, da na kmetijo prihajajo ločeno, prodajalce pa, da jih v tej smeri naročajo posamezno.

Ob prihodu na kmetijo se ne rokujemo, skrbimo za higieno kašlja, ne dotikamo se obraza, umivamo in razkužujemo si roke, s seboj prinesemo svojo embalažo.

Vlada je določila tudi minimalni delovni čas glede prodaje, kar velja tudi za kmetije. Ta je vsaj vsaj od 8. ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18. ure. Prodaja ob nedeljah in prostih dneh ni dovoljena. Kmet pa je tudi ranljivim skupinam, npr. invalidom, upokojencem in nosečnim, v času od 8. do 10. ure dolžan omogočiti prednost pri nakupu.

Kaj pa tržnice?

Na ministrstvu navajajo, da so te, kljub zahtevnim okoliščinam, v veliki večini odprte in na njih naši kmetje prodajajo svoje pridelke in izdelke. Zaradi trenutne situacije preprečevanja širjenja koronavirusa pa je tudi tu nujno upoštevati pravila prodaje z vidika varnosti pred prenosom okužbe.

Več: htps://www.kgzs.sC. R.