Po polževo, pa vendar – začeli naj bi konec septembra

Vir: novomesto.si

Mestna občina Novo mesto je za projekt ureditve podkonstrukcije za pokritje in atletske steze na velodromu v Češči vasi prejela 448 tisoč evrov. Črpanje sredstev bo možno v letu 2018. K temu bo Fundacija za šport primaknila še 67.132 evrov, od tega 28.016 za leto 2017, 19.064 za leto 2018 in 20.052 evrov za leto 2019.

Projekt posodobitve velodroma je razdeljen na tri faze, ki obsegajo izgradnjo podkonstrukcije za pokritje in atletske steze ter pokritje objekta. Projekt izvedbe podkonstrukcije je v fazi izvajanja javnih naročil za izbiro izvajalcev del. V času postopka javnega naročila je Mestna občina Novo mesto skupaj s projektantom ugotovila, da bo zaradi načina izvedbe pokritja objekta (membrana oz. napihljiv šotor) treba prilagoditi tudi določene parametre pri izvedbi podkonstrukcije. Skladno s tem je treba dopolniti dokumentacijo razpisa, zato je sprejela sklep o zavrnitvi vseh ponudb za javno naročilo za izbiro izvajalca. V pripravi je novo javno naročilo s spremembo tehničnega in pravnega dela dokumentacije, ki bo objavljeno po preučitvi potrebnih sprememb.

Časovnica izvedbe ostaja enaka. Izvajalec za podkonstrukcijo bi lahko z deli pričel konec septembra 2017, končal pa do konca junija 2018. Javno naročilo za atletsko stezo bo objavljeno konec tega ali v začetku naslednjega leta.