Po dveh letih bodo odpadke le začeli odvažati

Po požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu, 20. 7. 2017.

Inšpektorat za okolje je objavil pogodbo o odstranitvi, prevozu in predelavi odpadkov s pogorišča Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu. Pogodbo s krškim Kostakom so podpisali 14. junija 2019, vrednost je 1,626.075 evrov.

Iz pogodbe je razvidno, da bo Kostak dela opravil z dvema podizvajalcema: Salonitom Anhovo in avstrijskim podjetjem Enages iz Niklasdorfa, ki ima v lasti sežigalnico. Ta naj bi bila tudi največji podizvajalec.

Po pogodbi morajo delo končati v treh mesecih, vendar je v pogodbi še določena časovna rezerva zaradi podizvajalcev. Odpadke naj bi sicer začeli odvažati konec julija, po navedbah Kostaka pa morajo dela končati do konca oktobra.

V Zalogu, kjer je zagorečo 20. julija 2017, je okoli 7500 ton pogorelih odpadkov. Po podatkih Kostaka gre za delno obdelane nenevarne komunalne odpadke iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru. V manjši meri oz. manj kot desetini pa za nenevarno plastiko iz industrije, ki je bila prav tako ožgana v požaru.

Požar so v štirih dneh pogasili. Reka Krka, kamor se izcejajo odpadne vode iz pogorišča, pa je v delu Broda pri Novem mestu še vedno onesnažena.

Na Policijski upravi Novo mesto ob tem navajajo, da so kot vzrok požara ugotovili samovžig.

Ekosistemi so bili registrirani na naslovu v Celju, kjer so imeli zgolj pisarne, ostalo pa v Zalogu, njihov lastnik je bil Tomislav Kovačič, ki je po požaru obljubljal, da bodo vsem poplačali vso škodo in sanirali pogorišče. Iz tega ni bilo nič. Kovačič je podjetje prenesel v lastništvo zagrebškega mikro podjetja za nego telesa Linux tehno, ki še do danes za Ekosisteme ni imenovalo direktorja.

Podjetje ima zaprte tudi vse bančne račune, kar pomeni, da ne posluje več. Zadnja dva od štirih računov so zaprli 29. januarja 2019 in 24. maja 2019. Bilance za leto 2018 pa sploh niso oddali.

Spomnimo še, da so že pred tem večino ostalega premoženja prenesli na sorodno podjetje CEP iz Celja.

Podjetje je torej brez bančnega računa, ne posluje več, v Inšpektoratu za okolje, ki spada pod okrilje ministrstva za okolje in prostor, pa še vedno zatrjujejo, da bo stroške odvoza odpadkov plačalo podjetje.

Inšpektorat smo namreč vprašali, kdo bo plačal račune za odvoz odpadkov na pogorišču in v čigavo breme bodo šli ti. Odgovorili so nam:

“Izvedena dela bo Inšpektorat RS za okolje in prostor plačal izvajalcu Kostak, potem pa bo v okviru izvršbe inšpekcijske odločbe, ki je podlaga za izvedbo tega javnega naročila, sredstva terjal od inšpekcijskega zavezanca. Postopek izterjave je v teku.”

Glede na to smo dodatno vprašali, ali je izvršilni predlog že podan, proti komu je vložen, kdo je stranka v postopku, kaj je predmet izvršbe, zaseg katerih sredstev predlagajo, v kateri fazi je predlog in katero sodišče odloča o tem.

Prejeli smo odgovor: “Družba Ekosistemi ni odstranila odpadkov, ki so ostali po požaru, zato je bil v izvršilnem postopku izdan sklep o založitvi sredstev.” Denar za odvoz je tako zagotovil Inšpektorat (ta se financira z davkoplačevalskim denarjem). Dodali so: “Ker zavezanka (podjetje Ekosistemi – op. av.) sredstev ni sama založila, izterjavo izvrši FURS (Finančna uprava RS).”

Iz odgovorov je razvidno, da Inšpektorat zavaja še naprej, glede na navedeno pa davkoplačevalcem povzroča še dodatne stroške, katere ne bo imel od kje vzeti, razen iz proračunske vreče, to je v breme vseh davkoplačevalcev.

J. M.