Plače: Nekaj so jim “dali”, še več so jim vzeli

(vir: pixabay.com)

Vlada Marjana Šarca je s 1. januarjem 2020 dvignila minimalno plačo, pri tem so ignorirali prav vsa opozorila, da je treba stvari popravljati sistemsko in ne samo delno in všečno. Tega seveda niso hoteli in zmogli, danes so nekateri že prikrajšani, še slabše bo, ko bodo znani vsi izračuni, povezani z ostalimi socialnimi trasferji.

Prvi primer se je zdaj pokazal pri enostarševskih družinah, ki poleg minimalne plače prejemajo še denarno socialno pomoč. Tem se je plača s 1. januarjem 2020 znižala, kar so potrdili tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Povečanje minimalne plače namreč neposredno vpliva na višino denarne socialne pomoči.

Primer:

Cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči znaša 916,97 evra. Če je mati samohranilka z enim otrokom pred zvišanjem prejemala minimalno plačo v višini 667 evrov neto ter otroški dodatek v 3. dohodkovnem razredu skupaj s 30-odstotnim povečanjem zaradi enostarševstva v višini 99,15 evra in ni imela drugih dohodkov in premoženja, je bila upravičena tudi do denarne socialne pomoči v višini skoraj 200 evrov.

Po zvišanju minimalne plače iz 667 evrov na 700 evrov neto bo ta znesek za 33 evrov nižji, pod pogojem, da nima drugih dohodkov in premoženja.

Takšna družina je upravičena tudi do otroškega dodatka, ki pa bo v omenjenem primeru ostal v 3. dohodkovnem razredu tudi po 1. marcu, ko se bodo uskladile meje dohodkov za posamezne letne pravice glede na inflacijo za lansko leto, ki po zadnjih podatkih znaša 1,8 odstotka.

Kako je z otroškim dodatkom?

Letos zaradi višje plače ne bo sprememb, saj se pri tem upoštevajo dohodki preteklega leta. Povečanje plače v letu 2020 pa bo vplivalo na izračun upravičenosti in višine do otroškega dodatka v letu 2021. To je v naslednjem letu. Po zdaj veljavnih pravilih bo otroški dodatek nižji.

Višja minimalna plača vpliva na otroški dodatek, subvencijo vrtca, državne štipendije in denarne socialne pomoči. Višja neto plača vse te prejemke znižuje.

Primer enostarševske družine z enim otrokom (z vidika denarne socialne pomoči):

  • doslej so bili ob neto plači 667 evrov upravičeni do 197,11 evra denarne socialne pomoči;
  • od 1. januarja 2020, ko prejemajo 700 evrov neto plače, je te socialne pomoči le še 164,11 evra.

Socialna denarna pomoč je ob 33 evrov višji neto plači nižja za 33 evrov. Kolikor so jim “dali”, toliko so jim vzeli. To je bila matematika Šarčeve vlade. Kako se bo to pokazalo drugje (pri otroških dodatkih, vrtcih, štipendijah) bomo šele ugotavljali. Zagotovo pa družine zaradi višje plače v denarnicah ne bodo imele več denarja. To je zdaj že povsem jasno.

C. R.