Pet občin toži novomeško občino

Občine Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Brežice so vložile tožbo zoper Mestno občino Novo mesto. Zahtevajo odškodnino v višini 5,56 milijona evrov, kot razlog navajajo neaktivnost občine pri izvajanju projekta Cerod 2.

Občino zaradi projekta ob tem dodatno že toži tudi konzorcij Helector – Riko, saj jim občina ni plačala naročene in že izdelane projektne dokumentacije za Cerod 2. Riko od občine zahteva plačilo 1,23 milijona evrov in zamudne obresti.

Projekt Cerod 2 oziroma gradnja obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov je bil ocenjen na 32,5 milijona evrov, nato je svet županov marca 2015 izglasoval sklep, da se s projektom prekine. Nosilka projekta je bila Mestna občina Novo mesto.

Služba Vlada RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pa je že leta 2011 izdala odločbo o odobritvi sofinanciranja. Projekt Cerod 2 bi financirali tako, da bi:

  • 18,9 milijona evrov prispeval evropski kohezijski sklad oz. 58,15 %,
  •  3,3 milijona evrov država oz. 10,15 %,
  • 10,3 milijona evrov bi prispevalo 15 dolenjskih občin oz. 31,70 %.

Nato se je 15 županov odločilo, da bodo projekt ustavili. Kot razlog so navedli preobsežnost projekta in to, da je mešanih komunalnih odpadkov vedno manj. Dolenjske občine zdaj smeti odlagajo na regijsko deponijo Leskovec. O tožbi je včeraj poročalo Delo.

Sodni postopek v primeru tožbe Rika že poteka in je v fazi dokazovanja z izvedencem. Prva obravnava v tožbi petih občin proti Mestni občini Novo mesto bo na Okrožnem sodišču v Novem mestu 23. marca. Novomeški župan Gregor Macedoni je zahtevek v tožbi petih občin zoper Mestno občino Novo mesto označil kot “zelo nenavaden”.

C. R.