Osilnica: Prenovili bodo osrednjo čistilno napravo

Osilnica (vir: izletko.si)

V Osilnici nameravajo do avgusta prenoviti osrednjo občinsko čistilno napravo, saj je zdajšnja dotrajana in posledično slabo obratuje. Za obnovo bodo skupno namenili 100.000 evrov, ki jih bodo pridobili prek razpisa Lokalne akcijske skupine za državna nepovratna sredstva.

Celoten projekt bo stal okoli 100.000 evrov, od česar bo sama obnova čistilne naprave stala nekaj manj kot 80.000 evrov.

Občina bo najugodnejšega ponudnika za obnovo čistilne naprave izbrala na že objavljenem javnem razpisu.

Od obnovljene čistilne naprave si v Osilnici obetajo predvsem čistejše okolje. “Pomembno se nam zdi, da so vode čiste. V Osilnici imamo kraški svet, kar pomeni, da se na koncu vse vode zberejo in pristanejo v Kolpi. Ta je naš naravni biser, zato ga želimo ohraniti čistega in neonesnaženega,” je za STA povedala županja Alenka Kovač.

Občina je hkrati že začela z ostalimi dejavnostmi, ki jih namerava izpeljati ob prenovi. Med drugim bodo pripravili 12 delavnic na temo, na kaj vse vpliva čista voda in kako pomembna je ekologija, posebej za manjše kraje, ki ne prenesejo večjih obremenitev.

Županja je vesela, da so se lahko za obnovo prijavili na razpis za nepovratna sredstva. Pri tem navaja, da je proračun občine nizek, znaša 780.000 evrov, zato lahko večje projekte izpeljejo le s pomočjo nepovratnih sredstev.

K. R.