Osilnica: Odločitve še ni, županja prehiteva!

(vir: Zajem zaslona)

Občina Osilnica oziroma županja te najmanjše občine v državi z okoli 370 prebivalci, Alenka Kovač, v zadnjih dneh javnosti sporoča, da je usoda doma za starejše v Osilnici negotova. Zato smo pri ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve preverili, kako je s tem v resnici. V zgodbi Kovačeve je namreč precej zank.

Iz ministrstva so nam sporočili, da končne odločitve glede nedokončane stavbe v Osilnici še niso sprejeli.

Ministrstvo ima trenutno po predlogih državnih proračunov za naslednji dve leti za investicije v domove za starejše občane predvidenih 30 milijonov evrov. Če bo proračun v državnem zboru v takšni višini potrjen, pa bodo do konca leta naredili tudi konkretni načrt investicij, s konkretno časovnico.

Predvidena je izgradnja 5 novih domov za starejše občane. Lokacije novih gradenj v tem trenutku še niso dokončno določene.

Skrb za starejše je sicer ena od ključnih prioritet zdajšnje vlade in resornega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Covid-19 pa je še dodatno razkril vso podhranjenost tega področja – tako glede kadrov, standardov in normativov, kot tudi glede kapacitet.

Z ministrstva so še sporočili, da bodo dodatna mesta v domovih za starejše zagotovili s proračunskimi sredstvi, s podelitvijo koncesij in intenzivnim črpanjem evropskih sredstev.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so še zapisali, da trenutno poteka tudi razpis koncesij za podelitev 1100 mest: Objavljen je bil 19. junija 2020, rok za prijave se je iztekel, na ministrstvu so prejeli 21 ponudb. Odločitve o tem so še v teku.

V teku pa je tudi razpis za 20 dnevnih centrov in 10 centrov za začasne namestitve, za kar je namenjenih 21 milijonov evrov evropskih sredstev za kapacitete za skupnostne storitve. Namen razpisa je vzpostavitev 30 enot, ki bodo pripomogle pri tem, da starejši dlje časa ostanejo doma, saj imajo oni in njihovi svojci na ta način podporo pri oskrbi. V prvem roku razpisa so bila sredstva odobrena osmim prijaviteljem. Izbrani projekti iz prvega roka bodo omogočali začasne namestitve za 42 oseb in 113 mest v dnevnih centrih za starejše za izvajanje dnevnega varstva.

V teku sta tudi projekta deinstitucionalizacije – Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV Črna) in Dom na Krasu.

Iz navedenega je razvidno, da se je zdajšnja vladna koalicija res zelo posvetila reševanju problematike starejših občanov in ostalih ranljivih skupin prebivalstva.

O podhranjenosti in pomanjkanju domov za starejše je bilo sicer veliko znanega že prej, vendar prejšnje vlade temu področju niso namenjale prav veliko pozornosti. Zadnja, Šarčeva vlada je v proračunu “komaj” zagotovila 5 milijonov evrov – zdajšnja 30, to je šestkrat več.

So pa v prejšnjih vladah, kjer je področje domov za starejše prek Anje Kopač Mrak obvladovala stranka SD, za študije o domovih za starejše namenili, reci in piši – 75 milijonov evrov. Za študije, ne izgradnjo domov!

Nasedla investicija v Osilnici (vir družbena omrežja)

In če se vrnemo k Osilnici. Stavba je kot nasedla investicija v občinski lasti. Občina si prizadeva, da bi to prenesla na državo, ki bi zgradbo dokončala. V vladi tega ne zavračajo apriori, daleč od tega, je pa ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v zadnjem času izvajalo več anket in poizvedovanj, prek katerih ugotavljajo upravičenost tovrstnih investicij. Po celi Sloveniji, ne samo v Osilnici. Kar je tudi prav.

Za Osilnico, glede na njihove oz. županjine objave na družbenih omrežjih, lahko sklepamo, da bodo težko zagotovili potreben zdravstveni kader. Županja sicer zdaj navaja, da to ne bo predstavljalo težave, da bodo (oziroma so) kader zagotovili, vendar je bilo v preteklosti možno prebirati tudi to, da bodo zaposlili predvsem delovno silo s sosednje Hrvaške. Če bi to držalo, pa je res veliko vprašanje smiselnosti dokončanja stavbe v breme vseh slovenskih davkoplačevalcev. Z vsem spoštovanjem do sosedov. In ne samo to. To je samo en segment. In kar je še pomembnejše ali pa najpomembnejše: Podatkov o tem, koliko starejših bi se sploh odločilo za prebivanje v oddaljeni Osilnici, doslej ni še nihče nakazal.

V Osilnici imajo možnost tudi zasebno-javnega partnerstva oz. pridobitve koncesije, pred tem bi morali najti investitorja, vendar o tem županja nič ne govori.

J. M.