sreda, 24 julija, 2024
Doma Bela krajina Omogočen 10-letni brezplačni zakup zemljišč v državni lasti

Omogočen 10-letni brezplačni zakup zemljišč v državni lasti

Fotografija je simbolična.

Po tretjem protikoronskim zakonom ukrepov za blažitev posledic epidemije z novim koronavirusom je omogočen tudi brezplačni zakup zemljišč, ki so bila na dan 1. januar 2020 zaraščena, porasla z drevesi, grmičevjem ali gozdom. Zemljišča se bodo oddala v brezplačni zakup, s tem pa bo kompenzirana tudi vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših zemljišč.

Zakupnik mora na zemljiščih, ki so dana v brezplačni zakup, odpraviti zaraščanje v roku enega leta in ga uporabljati za kmetijsko dejavnost.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je že objavil seznam zemljišč, ki jih je možno najeti. Več podatkov je na voljo v območnih izpostavah sklada, ki so včeraj prešle na običajno poslovanje s strankami kot v času pred epidemijo.

Sklad je objavil tudi seznam zemljišč za brezplačni zakup, najdete ga na naslednji povezavi: tukaj

C. R.