Čeprav se pravosodje v zadnjih letih rado hvali, kako se povprečen čas reševanja zadev izboljšuje, in kako se sodni zaostanki zmanjšujejo, statistika kaže, da se je statistika dela sodišč v letu 2016 precej poslabšala. Slednje velja tudi za okrajna sodišča novomeškega sodnega okrožja, kamor sodijo sodišča v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem.

Učinkovitost omenjenih okrajnih sodišč je v lanskem letu upadla pri vse zadevah. Na področju kazenskih zadev so sodišča omenjenega okrožja beležila še 126-odstotno reševanje pripada zadev, kar pomeni, da so rešila 26 odstotkov več zadev, kot so jih prejela, lani pa se je reševanje pripada zmanjšalo na le 101 odstotek. Posledično se je podaljšal tudi pričakovani čas rešitve zadeve, in sicer s 5,5 meseca leta 2015 na 6,6 meseca v letu 2016.

Podobno je storilnost upadla na področju prekrškov (v rednem sodnem postopku). Še leta 2015 so sodišča novomeškega sodnega okrožja pripad zadev reševala 114-odstotno, lani pa je ta odstotek padel na zgolj 90, kar pomeni, da so sodišča celo rešila 10 odstotkov manj zadev, kot so jih prejela. Posledično se je zmanjšal tudi povprečni čas reševanja prekrškovnega postopka, in sicer z 1,1 meseca v letu 2015 padel na 2,4 meseca v letu 2016.

Storilnost sodišč novomeškega okrožja je upadla tudi pri reševanju pravdnih zadev. Še leta 2016 so sodišča omenjenega okrožja pripad zadev reševala 116-odstotno, lani le še 107-odstotno. Podaljšal se je tudi pričakovani čas reševanja zadeve, in sicer s 7,2 na 7,4 meseca. Je pa res, da je ta čas precej nižji od povprečnega časa vseh slovenskih sodišč. Bolje jim je šlo pri nepravdnih zadevah, saj so leta 2015 pripad zadev reševala 104-odstotno, lani pa 125-odstotno. To pa je tudi eden redkih pozitivnih kazalnikov dela okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem.

Precej so sodišča novomeškega okrožja svojo storilnost poslabšala, ko gre za reševanje zapuščinskih zadev. Še leta 2015 so pripad zadev reševala 110-odstotno, lani pa zgolj 93-odstotno, kar tudi pomeni, da so rešila manj zadev, kot so jih prejela. Posledično se je precej poslabšal pričakovani čas reševanja zapuščinskih zadev. Če so še leta 2015 za rešitev zapuščine potrebovala 3,4 meseca, je bil lani ta čas 4,6 meseca.

M. R.