Ograje ne bo nihče popravljal, za športne copate in natikače novih 35 tisoč evrov, prav toliko za avtomobile

Ograja ob Kolpi. (FB)

V zadnjem času so bila v povezavi z migranti objavljena tri javna naročila: za vzdrževanje obstoječe varnostne ograje ob meji s Hrvaško, za dobavo obutve za migrante in za vzdrževanje 15 vozil t. i. migrantskega urada.

Razpis za vzdrževanje ograje ni uspel, naročila ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi Boštjan Poklukar, ni oddalo, za nakup obutve so v uradu izbrali dva ponudnika. Pri razpisu za vzdrževanje in servisiranje 15 vozil v lasti urada pa so že sklenili tudi pogodbo.

Naročilo za vzdrževanje ograje ob meji

Ministrstvo za notranje zadeve je javno naročilo za vzdrževanje obstoječe varnostne ograje na meji z Republiko Hrvaško objavilo 2. septembra 2019. Prejeli so ponudbo podjetja Javna razsvetljava, d. d., Ljubljana – Dobrunje. Za podjetje navajajo, da ni predložilo vseh zahtevanih dokumentov, tega niso storili niti po dodatnem pozivu, zato na ministrstvu naročila niso oddali.

Pri vsemu skupaj se ob pregledu dokumentacije bolj zdi, da ministrstvu oddaja javnega naročila za vzdrževanje ograje ob meji niti ni bila v posebnem interesu.

Nakup in dobava obutve

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je javno naročilo za nakup obutve in dobavo obutve za migrante objavil 8. oktobra 2019.

Po tem naročilu bodo kupili športne copate za odrasle, športne copate za otroke, natikače PVC za odrasle in natikače PVC za otroke. V razpisu so bili še šolski copati za otroke, vendar ponudbe niso prejeli, kot kaže, jim to tudi tu ni bilo v posebnem interesu. Kar kaže, da med migranti skorajda ni šoloobveznih otrok.

Urad je naročilo nato oddal dvema podjetjema: Sanolaborju in Overall (oba iz Ljubljane).

Sanolabor bo dobavil:

  • športne copate za odrasle v vrednosti 19.324,80 evra in
  • športne copate za otroke v vrednosti    1.488,40 evra.

Skupno je to 20.813,20 evra ali (po naši oceni) okoli 700 copat.

Overall bo dobavil:

  • natikače PVC za odrasle: 13.176 evrov
  • natikače PVC za otroke:       488 evrov

Skupno je to 13.664 evrov ali okoli 2.800 natikačev.

Naročilo za vzdrževanje 15 vozil v lasti urada

Urad je oddal tudi javno naročilo za vzdrževanje in servisiranje 15 službenih vozil, od tega so tri kupili v letu 2019. Pogodbo v vrednosti 36.600 evrov so sklenili z Avtocentrom Žgajnar iz Škofljice.

Če pogledamo stroške, pa so z zadnjimi razpisi porabili: 36.600 za vzdrževanje avtomobilov in 34.477,20 evra za nakup copat in natikačev za migrante. Skupaj je to dobrih 70.000 evrov.

Da o tem, da najpomembnejšega, to je oddaje naročila za vzdrževanje ograje ob meji, ki je marsikje na robu propada in povsem nekoristna, ne govorimo.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki organizacijsko spada neposredno v kabinet predsednika vlade Marjana Šarca, je doslej od januarja 2018 do zdaj porabil že 12 milijonov evrov, povprečno mesečno več kot pol milijona evrov. S tem, da se mesečna poraba nenehno zvišuje.

M. P.