Odziv na prispevek Društvo prijateljev mladine Mojca vrgli iz Drgančevja

Iz ene od prednovoletnih prireditev v Kulturnem centru Janeza Trdine.

V nedeljo smo objavili prispevek Društvo prijateljev mladine Mojca vrgli iz Drgančevja, ki je bil povzetek vsebine, v soboto objavljene v Slovenskih novicah. Nato so nam iz Mestne občine Novo mesto poslali odziv, ki jo objavljamo v nadaljevanju.

Zapisali so:

“Pri pregledu pogodb o brezplačni uporabi nepremičnin smo ugotovili, da DPM Mojca Novo mesto že več let brez ustrezne pravne podlage uporablja občinsko skladišče v Drgančevju. Prav tako je bilo ob pregledu dejanske rabe teh prostorov pred dvema letoma ugotovljeno, da društvo za izvajanje programa obdaritve otrok skladišče potrebuje zgolj nekaj mesecev v letu (za kar naj bi prostor tudi uporabljali).

Občina mora skladno s pristojno zakonodajo s svojim premoženjem ravnati gospodarno, transparentno in zakonito, za kar si v tem mandatu še posebej prizadevamo. V novembru nas je na dolžnost gospodarnega ravnanja z nepremičnim premoženjem in odpravo nelegalne rabe izrecno opozoril tudi Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto, ki je opravil nadzor najemnih pogodb za nepremičnine, in pri tem še posebej izpostavil nekaj nepremičnin v Drgančevju. Med drugim tudi omenjene prostore.

Hkrati smo bili soočeni s pobudo Ministrstva za javno upravo, da jim na območju Novega mesta omogočimo ustrezne prostore za izvajanje njihovih programov. Nepremičnina v Drgančevju je v celoti ustrezala pričakovanjem in zahtevam sedanjega najemnika. S tem omogočamo delovanje javnega organa ter zasledujemo zakonske predpise o gospodarnem ravnanju z javnimi financami in zagotavljanju optimalne zasedenosti naših nepremičnin.

Da bomo prostore v Drgančevju ustrezno premoženjsko-pravno uredili, je bilo društvo DPM Mojca Novo mesto seznanjeno oziroma v tem procesu sodeluje zadnji dve leti. V tem času ni pristalo niti na več ponujenih nadomestnih prostorov niti ni predlagalo kakšne alternativne rešitve, saj smo skupaj ugotavljali, da je več zainteresiranih najemnikov, ki bi tako veliko skladiščne prostore uporabljali bolj optimalno.

Kljub temu smo pred selitvijo društvu zagotovili dovolj časa, da izpelje vse decembrske programe, za prihodnje leto pa jim za te namene ponudili primerne prostore v okviru Knjižnice Mirana Jarca. Prav tako smo jim za hrambo predmetov, ki so se v času selitve še nahajali v skladišču in niso bili vezani na obdarovanje otrok, temveč je šlo v večini za prazne škatle in dotrajane ostanke daril iz preteklih let, dodatno, brezplačno zagotovili začasne nadomestne prostore v neposredni bližini. Ob tem smo poskrbeli tudi za čiščenje teh prostorov in zagotovili pet delavcev za pomoč pri selitvi.

Društvu ob tem z ustrezno najemno pogodbo brezplačno (društvo mesečno krije materialne stroške) zagotavljamo še prostore na Rozmanovi ulici 10 (štiri lastne prostore v izmeri 50 kvadratnih metrov in tri prostore v izmeri 80 kvadratnih metrov, ki jih imajo v souporabi z drugimi društvi). Decembrski program obdarovanja otrok podpiramo tudi finančno, sredstva, ki jih za to namenimo, pa smo v zadnjih treh letih povečali iz 16 na 18 tisoč evrov. Poleg sredstev za obdarovanje smo za delovanje njihovih programov dodatno namenili dobrih 5 tisoč evrov v letu 2015 in dobrih 5 tisoč evrov v letu 2016 ter 8 tisoč evrov v letu 2017.

Prostore in sredstva za vse programe, ki so v interesu naše lokalne skupnosti, bomo zagotavljali tudi v prihodnje.

Kot omenjeno, smo društvo DPM Mojca Novo mesto z našo namero večkrat seznanili. Prav tako smo bili v času selitve ves čas v kontaktu s predsednico društva, s katero odlično sodelujemo in je večkrat javno izrazila podporo našemu dosedanjemu sodelovanju. Skladno s tem ocenjujemo, da gre za enostransko dejanje enega izmed vodilnih članov društva, ki ne želi sprejeti dejstva, da morajo tudi organizacije, ki delujejo v nevladnem sektorju, delovati v ustreznih pravnih okvirjih.”

Prispevek, na katerega se nanaša ta odziv, je bil objavljen tukaj: drustvo-prijateljev-mladine-mojca-vrgli-iz-drgancevja/

C. R.