Odvzem krav: Inšpektorica na laž postavila predsednico Društva za zaščito konj

Valerija Podgornik iz Društva za zaščito konj med odvzemom živine. Eno si je izbrala zase, ker jo je domnevno tako milo gledala in prosila. (vir: arhiv)

Iz podrobnejšega popisa inšpekcijskega postopka odvzema 24 krav družini Možgan iz okolice Krškega, je razvidno, da je pri odvzemu sodelovalo tudi Društvo za zaščito konj, čeprav je njegova predsednica Natalija Nedeljko pred dnevi zatrjevala, da društvo z odvzemom ni imelo nič.

 

Veterinarski inšpektorici Danuši Štiglic je namreč včeraj le uspelo spisati nekoliko bolj podroben zapisnik odvzema. V zapisniku je po poročanju Dnevnika zapisano, da je inšpektorica na kmetijo prišla v spremstvu osmih policistov, petih bodočih lastnikov živine, dveh pomočnikov, ki sta jo nalagala, voznika tovornjaka in njegovega sina ter Valerije Podgornik, predstavnice Društva za zaščito konj. S tem, ko je v zapisniku navedla, da jo je med odvzemom kot predstavnica društva spremljala tudi Podgornikova, je postavila na laž predsednico društva Natalijo Nedeljko. Slednja je namreč 19. novembra v sporočilu za javnost zanikala, da bi pri odvzemu sodelovalo njeno društvo.

Inšpektorica je imela sicer do včeraj do polnoči čas, da spiše tudi odločbo glede odvzema živine, a po neuradnih podatkih POP TV odločbe še ni. Odvzem se je torej zgodil brez odločbe, za temeljit zapisnik pa je inšpektorica potrebovala teden dni, pa tudi to po mnenju pravnika ni v skladu z zakonom. Zapisnik je za Dnevnik pokomentiral Rajko Pirnat, strokovnjak za upravno pravo. “Menim, da zapisnik ni v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). Obsegati bi moral opis izvedbe pregleda, ugotovitve tega pregleda (pri tem splošna navedba, da gre za kršitve zakona, nikakor ne zadošča), hkrati bi moral vsebovati tudi izvedbo odvzema s podatki o številu in identiteti odvzetih živali. ZUP izrecno prepoveduje, da bi se v zapisniku kaj dodalo ali kaj spremenilo, tako da navedba, da bo zapisnik s kršitvami dokončan v prostorih upravnega organa, ni v skladu z zakonom. Zapisnika tudi ni dopustno pisati po dejanju, ampak ga je treba pisati med dejanjem.”

A. V.