Odvzem govedi Možganovim bo pod drobnogled vzela upravna inšpekcija

Vir: Družina Možgan.

Upravna inšpekcija bo na pobudo časnika Dnevnik preverila pravilnost vodenja inšpekcijskega postopka v primeru odvzema govedi na kmetiji Možganovih v Leskovcu pri Krškem, poroča omenjeni časopis.

 

14. novembra je namreč veterinarska inšpekcija na podlagi ustne odločbe inšpektorice na kmetiji odvzela povsem lepo rejenih 24 glav goveda. Kot poroča Dnevnik, inšpektorica v zapisniku na kraju samem ni napisala, koliko in katere živali je odvzela, navedla ni niti konkretnih razlogov za odvzem. V zapisniku tudi ni nobene izjave vpletenih, prav tako ne piše, ali obstajajo fotografije odvzetih živali.

Inšpektorica je sicer napovedala, da bo zapisnik z vsemi temi podatki dopolnila pozneje v pisarni, kar je storila šele čez šest dni.

Na Dnevniku so zato na upravno inšpekcijo naslovili vprašanje, ali lahko inšpektorica zapisnik, ki ga je podpisala na kmečkem dvorišču, pozneje v službenih prostorih dopolni z manjkajočimi konkretnimi podatki. Prosili so jih tudi za oceno, ali zapisnik, pripravljen ob odvzemu, vsebuje vse potrebne elemente.

Konkretnih odgovorov niso prejeli, so pa z upravne inšpekcije sporočili, da v tej zadevi niso prejeli še nobene prijave suma kršitve inšpekcijskega postopka, zato bodo navedbe časopisa obravnavali kot prijavo.

Odvzem govedi sicer razburja tako strokovno kot politično javnost. Medtem ko je iz sporočila za javnost Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin razbrati, da naj bi bil odvzem upravičen, so v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Sindikatu kmetov Slovenije opozorili, da je šlo za nesorazmeren in nezakonit ukrep ter da bi moral imeti kmet vsaj možnost, da domnevne nepravilnosti prej odpravi. Začasni minister za kmetijstvo Marjan Šarec je napovedal interni nadzor nad postopkom odvzema.

V SDS so medtem napovedali vložitev predloga sprememb zakona o zaščiti živali. Novela tega zakona je sicer začela veljati pred kratkim in je po oceni nekaterih kriva za nastali zaplet.

A. V.