Odslej na rdečem seznamu vse sosednje države: Avstrija, Hrvaška, Madžarska in Italija (brez Kalabrije)

Most čez reko Kolpo na Vinici pri Črnomlju (Mejni prehod, vir: policija.si)

Na rdečem seznamu držav oziroma njihovih delov, ob vrnitvi iz katerih je – razen v primeru izjem – obvezna karantena, so od danes Hrvaška, Avstrija, Madžarska in Italija (z izjemo Kalabrije). Na rdečem seznamu je po novem tudi Srbija.

Vlada je novi odlok sprejela v četrtek, 5. novembra 2020, začel pa je veljati danes, 8. novembra 2020.

V odloku je le nekaj manjših sprememb, bolj pomembne pa so spremembe na seznamih držav.

S spremembo odloka se popravlja le definicija ožjih družinskih članov in članov skupnega gospodinjstva, in sicer je zdaj nedvoumno zapisano, da ni razlik pri obravnavi otrok, dodani so še člani istega gospodinjstva. Tako lahko izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Spremembe na seznamih držav

Na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav so še naprej le tretje države. Avstraliji, Novi Zelandiji in Urugvaju so se danes pridružile Japonska, Južna Koreja, Ruanda, Singapur in Tajska.

Na seznam rdečih držav so na novo dodane na primer Andora, celotna Avstrija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Madžarska, Španija, Vatikan, San Marino, Italija (brez administrativne enote Kalabrija) in Srbija.

Rdeči seznam se je podaljšal s 116 na 147 držav, od nekaterih so na njem samo določene administrativne enote.

Osebo, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na tem seznamu.

Določenih pa je tudi 17 izjem, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa.

Med 17 izjemami so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe v tranzitu ali člani tujih delegacij.

Izjema so tudi nujni neodložljivi opravki ali nujni poslovni razlogi ter zdravstveni posegi ali pregledi. Prav tako lahko mejo prečkajo lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi. Nekatere izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane, če potujejo skupaj.

Več podrobnosti je na voljo tukaj 

C. R.