Odredba o omejitvi ali prepovedi gibanja na določenih območjih – pojasnila policije

Alojz Sladič iz Sektorja uniformirane policije na Generalni policijski upravi

Slovenija danes in jutri gosti Vrh EU – Zahodni Balkan, zbrali se bodo voditelji vseh držav EU in Zahodnega Balkana, nekateri pa ta izredno pomemben dogodek poskušajo izkoristiti za doseganje svojih političnih interesov in osebnih ambicij.

Generalni direktor policije je na podlagi 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije in sklepa Vlade RS zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda izdal odredbo o omejitvi gibanja na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih.

Z odredbo se omeji oziroma prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih v Ljubljani, Bledu in Predosljah pri Kranju, in sicer 5. in 6. oktobra 2021.

Na navedenih lokacijah je v veljavi omejeno oz. prepovedano gibanje, prepovedan dostop, izvaja se pregled lokacij in določi se smer gibanja. Ukrepi za omejitev se v tem obdobju izvajajo samo nujno potreben čas, saj se z izvajanjem ukrepov preneha takoj, ko prenehajo
razlogi, zaradi katerih so bili odrejeni.

Območja, kjer veljajo omejitve, lahko policisti označijo s trakovi ali zaščitijo z ograjami ali drugimi sredstvi. Policisti bodo v zvezi z navedenim ukrepom policijska pooblastila izvajali po načelu sorazmernosti.

Predvsem pa bodo izvajali identifikacijske postopke, da se bo ugotovila upravičenost morebitnega nahajanja na navedenih območjih, in opozarjali, da dostop na območja ni dovoljen, ter ukazovali, da osebe območje zapustijo.

Če osebe ne bodo upoštevale zakonitih ukazov pooblaščenih uradnih oseb, bodo policisti po predhodnem opozorilu zoper njih uporabili ostala pooblastila in prisilna sredstva po načelu sorazmernosti, zoper kršitelje pa bodo tudi dosledno ukrepali v skladu z določbami Zakona o prekrških in Kazenskega zakonika.

Vse, ki bi se kakorkoli znašli na območjih, kjer bo omejeno gibanje, naprošajo, da upoštevajo navodila in usmeritve policistov. Ukrep je glede na trenutne okoliščine nujen ter omejen zgolj na ožje in najnujnejše prostore oziroma kraje, kjer policija izvaja naloge.

Zvočni posnetek izjave Alojza Sladiča iz Sektorja uniformirane policije na Generalni policijski upravi je objavljen v sporočilu za javnost na spletni
strani policije: tukaj

A. L.