Odobrena evropska sredstva za pripravo dokumentacije za tretjo razvojno os – jug

Vir: pixabay.com

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je ministrstvu za infrastrukturo posredovala odločitev o podpori za projekt Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi – jug, na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug.

8 milijonov evrov vreden projekt bo v višini 2,15 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Celoten drugi odsek tretje razvojne osi – jug je razdeljen na tri pododseke:

  • A: 8 kilometrov od priključka Maline do priključka Metlika – sever,
  • B: 2,5 kilometra od priključka Metlika – sever do mejnega prehoda Metlika in
  • C: 20 kilometrov od razcepa Gradnik do Črnomlja – jug.

Časovni načrt in dinamika gradnje bosta preučena v študiji izvedbe projekta. V okviru evropskega sofinanciranja bodo za pododseka A (od Malin do Metlika sever) in B (Metlika sever do mejnega prehoda) izdelane še geološko geomehanske raziskave (GGH) in dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD).

Za pododsek B (od priključka Metlika – sever do mejnega prehoda) pa bo dodatno izdelan še projekt za izvedbo (PZI).

Z namenom krepitve regionalnih razvojnih potencialov in ohranjanja delovnih mest se želi s projektom izdelave navedene projektne in investicijske dokumentacije pospešiti izvedbo predhodnih del, ki so nujna in obvezna podlaga za pričetek gradnje.

V nadaljevanju bo z izgradnjo nove povezave zagotovljena boljša dostopnost do obstoječega vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, izboljšan bo dostop ljudi ter razvoj gospodarstva v regiji.

Končna investicija v ta projekt ima tudi zelo velik pomen za razvoj regije, tako z demografskega kot tudi gospodarskega in okoljskega vidika.

M. D.