Od jutri delna sprostitev prometa po Kettejevem drevoredu

Ob začetku šolskega leta bo jutri delno sproščen promet po priključku Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto v Novem mestu. Do predvidoma 19. septembra bo potekalo še polaganje zaključnega sloja asfalta in druga zaključna dela, zato bo zaprt odsek od odcepa za vrtec, občino in CeROD do odcepa za Športno dvorano Marof, med vikendi pa celoten priključek.

Iz Mestne občine Novo mesto so sporočili, da bo v času zapore zgornjega dela gradbišča dostop do občine, vrtca, gimnazije, osnovne šole in poslovnih objektov začasno potekal preko gradbišča, dostop do objektov višje ob Kettejevem drevoredu pa bo možen prek Koštialove ulice in Mestnih njiv.

Ob koncih tedna od 1. septembra 2017, od 16.30, do 4. septembra 2017, do 6.00, od 8. septembra 2017, od 16.30, do 11. septembra 2017, do 6.00 ter od 15. septembra 2017, od 16.30 do 18. septembra 2017, do 6.00, bo popolna zapora veljala tudi od križišča s Seidlovo cesto do odcepa za občino, CeROD in vrtec. Promet se bo v tem primeru odvijal preko začasnega priključka po obvozni cesti med OŠ Center in Zavarovalnico Sava, “desno-desno”, kar pomeni, da bo uvoz mogoč zgolj iz smeri Ločna, izvoz pa zgolj v smeri center (enako kot v tem trenutku).