Od danes prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih

(vir: arhiv)

Študentje lahko od danes na portalu eVŠ oddajo prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Na voljo je 12.089 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4671 za sprejem in 7371 za podaljšanje bivanja, ter 47 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

Višina mesečne subvencije v študijskem letu 2023/2024 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 27,80 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

Študenti lahko prošnjo za sprejem v dom za študijsko leto 2023/2024 oddajo prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, uporabniškim imenom in geslom ali z digitalno identiteto.

Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta.

Tudi študenti, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih, morajo vlogo oddati prek istega portala do najkasneje 16. avgusta.

Razpisa za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito in osebe z začasno zaščito v študentskih domovih za prihodnje študijsko sta dosegljiva na spletnih straneh študentskih domov.

M. D.