Od belokranjskih občin bodo občinski prostorski načrt najprej spreminjali v Metliki

Živite v Beli krajini, radi bi gradili, a čakate, da vam na občini odobrijo spremembo namembnosti parcele? Če je tako, potem vam lahko povemo, da si lahko odločitev o spremembi namembnosti najprej obetate v Metliki, za vse ostale pa je odgovor veliko manj jasen.

Le na Občini Metlika namreč natančno odgovarjajo na vprašanje, kdaj je predvideno naslednje spreminjanje občinskega načrta – in sicer to se bo zgodilo predvidoma novembra prihodnje leto. Na Občini Črnomelj in Občini Semič odgovora na to vprašanje nimajo.

Kot so za portal Moja Dolenjska pojasnili na Občini Metlika, so prostorski načrt nazadnje spreminjali leta 2013, naslednja sprememba pa je trenutno v pripravi in naj bi bila dokončno sprejeta novembra prihodnje leto. Kot pravijo, večjih sprememb pri spreminjanju ni predvidenih, “obravnavajo se le vloge občanov”.

Občina se sicer o tem, kdaj bo spreminjala prostorski načrt, odloča na podlagi potreb gospodarstva in občanov, pri spreminjanju pa se držijo predvsem “smernic soglasodajalcev v skladu z zakonodajo”.

Na Občini Črnomelj odgovora na vprašanje, kdaj je predvidena sprememba prostorskega načrta, nimajo; odgovarjajo le s suhoparno navedbo, da so spremembe in dopolnitve v teku. Spremembe, ki so v teku, naj bi sicer po njihovi oceni pokrile večino zahtev in potreb, ki so bile izražene s pobudami občanov in gospodarstva.

Na vprašanje, na podlagi česa se občina odloča, kdaj bo spreminjala prostorski načrt, pa odgovarjajo, da je to odvisno od javnega in zasebnega interesa, torej “od potreb gospodarstva, splošnih potreb občine kot tudi individualnih potreb občanov”.

V Občini Semič so občinski prostorski načrt nazadnje spreminjali leta 2013, novih sprememb pa še ne načrtujejo oziroma te še niso predvidene. “Čas spremembe je odvisen od potreb občine in pobud občanov, smernice pri sprejemanju sprememb pa so odvisne predvsem od območja prostorske enote in namena spremembe,” odgovarjajo.

M. R.