Obvezna uporaba mask, spremenjen obratovalni čas lokalov

Uporaba mask ali drugih oblik zaščite ustnega in nosnega predela obraza je še naprej obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih, vključno z javnim potniškim prometom. Prav tako je od danes obvezna uporaba mask na prostem, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metrov. Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok.

Delovanje diskotek in nočnih klubov je začasno prepovedano. Gostinski lokali in nastanitveni obrati lahko obratujejo le od 6. do 22.30 ure.

Vlada je sinoči z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

– Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

– Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Kaj je zaprt javni kraj oziroma javni prostor?

To je prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Izjeme, kjer zaščita obraznega dela ni obvezna, veljajo za:

– osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,

vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,

učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,

osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Za izjeme se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.
Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z osebami ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru na vhodu v tak prostor.

Spremembe pri obratovanju lokalov

Delovanje diskotek in nočnih klubov je začasno prepovedano. Opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6. do 22.30 ure.

Nov obratovalni čas velja vse gostinske in nastanitvene obrate, ki pripravljajo oziroma strežejo jedi in pijače, pa tudi za gostinske in nastanitvene obrate, ki pripravljajo oziroma strežejo samo pijačo ali samo hrano. Nastanitveni obrati so lahko odprti izven zgoraj omenjenega časa, vendar lahko pripravljajo oziroma strežejo hrano in pijačo le od 6. do 22.30 ure.

Vlada je odlok sprejela zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, veljati je začel z današnjim dnem, 19. septembrom 2020. Velja do preklica.

A. L.