Obstaja kuhinja tudi pri izbiri odvoza odpadkov iz Zaloga?

Tako so 21. julija 2017 goreli odpadki v Zalogu. še danes nihče ne ve, kaj je gorelo. (vir: MD)

Na območju Zaloga pri Novem mestu je po požaru v podjetju Ekosistemi ostalo okoli 7500 ton odpadkov. Lastnik jih ni odstranil, Inšpektorat RS za okolje in prostor pa je 10. oktobra 2018 objavil javno naročilo za njihov odvoz. Šele prejšnji teden, 25. februarja 2019, pa so sprejeli odločitev o oddaji naročila in to tudi objavili. V čudno vodenem postopku so izbrali zasebno podjetje Kostak iz Krškega, čigar ponudba je bila za skoraj četrt milijona evrov dražja od ponudbe novomeškega Ceroda.

Inšpektorat spada pod okrilje ministrstva za okolje in prostor, to pa v kvoto stranke SMC. Dosedanji nekajmesečni minister Jure Leben je bil zaradi suma korupcije pri izbiri makete za drugi tir primoran odstopiti s tega mesta. Je bila kuhinja tudi pri izbiri ponudnika za odvoz odpadkov iz Zaloga?

Na razpis sta prispeli dve prijavi. Ponudbo sta oddali podjetji Cerod, d. o. o., iz Novega mesta in Kostak, d. d., iz Krškega. Cerod je ponudil ceno 1,387.091,25 evra, Kostak pa 1,626.075 evra.

Cerod je bil za skoraj 239 tisoč evrov cenejši in bi glede na merilo najnižje cene moral biti tudi izbran. Vendar pa je iz objave obvestila o izbranem ponudniku razvidno, da je inšpektorat oba, tako Cerod kot Kostak, naknadno pozval, naj ponudbi dopolnita, saj naj bi bili obe pomanjkljivi. Kostak je to naredil, Cerod pa (po njihovem) ne, zato je bila ponudba Ceroda izločena.

Obveljalo je, kot da se je Kostak edini prijavil in je bil tudi izbran, čeprav je bila njihova ponudba za 239 tisoč evrov višja od Cerodove.

Inšpektorat smo prosili za dodatna pojasnili, vendar so nam sporočili, da postopkov do pravnomočnosti javnega naročila ne smejo razkrivati.

Za dodatna pojasnila smo prosili tudi novomeški Cerod, ki ga vodi Albin Kregar, kjer so nam pojasnili: »Inšpektorat našo vlogo ni smatral za popolno iz razloga (potrebnih) dokazil o nekaznovanosti s strani zakonitih zastopnikov in članov nadzornega sveta s strani ponudnika in podizvajalcev, za kar pa menimo, da pri tovrstnem poslu niso ključna. Smo pa navedena dokazila naknadno dopolnili, vendar po poteku roka za dopolnitev.

Nas pa pri konkretnem javnem naročilu preseneča, da se je naročnik (Inšpektorat) kljub bistveno ugodnejši naši ponudbeni ceni odločil, da izbere ponudnika z dražjo ceno za opravljanje storitve in ne poišče zakonsko skladne možnosti za izbor bistveno ugodnejšega ponudnika.«

V Cerodu so bili z obvestilom o izbiri obveščeni v ponedeljek, 25. februarja 2019. To je na dan, ko je bilo obvestilo tudi javno objavljeno. Zdaj imajo možnost vložitve revizije na Državno revizijsko komisijo, končni rok za oddajo je 7. marec 2019. Ali bodo revizijo tudi vložili, prejšnji teden še niso vedeli, saj so odločitev Inšpektorata še preučevali.

Sta skupaj stopila Leben in Zorčič, oba pod dežnikom stranke SMC?

Inšpektorat za okolje spada pod okrilje ministrstva za okolje, ki ga vodi Jure Leben oziroma gre za ministra v odstopu. Leben je bil z mesta ministra primoran odstopiti zaradi domnevne korupcije pri maketi drugega tira. Veliko očitkov na njegov račun gre tudi zaradi Magne v Hočah pri Mariboru, kjer so podjetju dovolili gradnjo lakirnice na 100 hektarjih zemljišč, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju. Leben je velik zagovornik tudi t. i. zlatega 2. železniškega tira Divača – Koper. Očitki gredo tudi v smeri sodelovanja z lobisti. Se je nekaj podobnega zgodilo tudi pri izbiri izvajalca za odvoz odpadkov iz Zaloga pri Straži?

Ker ministrstvo za okolje, pod okrilje katerega spada tudi Inšpektorat, spada v kvoto SMC, iz nje pa naj bi prišel tudi novi minister – domnevno poslanec Igor Zorčič iz Brežic, se postavlja vprašanje, ali je šlo v tem primeru že za Zorčičev vpliv na izbiro. Podjetje Kostak iz Krškega je sicer v zasebni lasti, direktor pa je iz Brežic.

Iz obvestila o izbiri izvajalca namreč izhaja, da so Cerod za dopolnitev prosili 17. decembra, rok je bil 28. december. To pomeni 11 dni, v času vikenda in praznikov, ko je potrebne listine težko zbrati tako na hitro. Kostak so za dopolnitev prosili 11. januarja 2019. Roka dopolnitve v obvestilu niso zapisali.

Kakorkoli se bo to izteklo, dejstvo je, da je bil postopek voden zelo čudno in da je bilo v njem izbrano zasebno podjetje iz Krškega, ki je ponudilo za skoraj četrt milijona evrov višjo ceno.

Obvestilo o izbiri je razvidno tukaj: .enarocanje.si

M. P.