Obolevnost zaradi raka v Beli krajini, umrljivost in zdravje nasploh

Tudi PCB in njegove posledice ne smejo preiti v pozabo.

(vir: pixabay.com)

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil raziskavo o zdravju po posameznih občinah. Tokrat smo preverili za belokranjske občine. Območje ni veliko, razlike v zdravju prebivalstva pa so kar precejšnje. Razlike so tudi pri umrljivosti. Za območje kot celoto pa velja, da je več povišanega krvnega tlaka, več sladkornih bolnikov, več duševnih bolezni, več kapi in več bolniške odsotnosti. Manj pa je astme pri otrocih in mladostnikih in bolezni, ki jih pripisujejo neposredno alkoholu. 

Zaradi raka v zadnjem času najmanj umirajo v Občini Semič, kar je glede na pretekla onesnaženja okolja (vode in zemljin) s PCB-jem morda za nekatere morda presenetljivo. Pri nekaterih vrstah raka kaže morda tudi na to, da je prebivalstvo v tej občini bolj osveščeno glede zdravja. V nadaljevanju objavljamo podatke o zdravju za vse tri belokranjske občine. Ob koncu pa dodajamo še podatke o nevarnem PCB-ju, saj ta še ne sme preiti v pozabo. Posledice tega onesnaževala so namreč lahko zelo dolgotrajne.

Občina Črnomelj

Več je: bolnikov s povišanim krvnim tlakom, sladkornih bolnikov, srčnih kapi, možganskih kapi. Več je prejemnikov zdravil zaradi dušenih bolezni.

Okrog povprečja: Nekoliko manj oseb od povprečja jemlje zdravila proti strjevanju krvi.

Manj je: astme pri otrocih in mladostnikih (do 19. let), bolezni, ki so neposredno pripisljive alkoholu, bolniške odsotnosti z dela.

Umrljivost: Splošna umrljivost je večja od povprečja. Nekoliko večja od povprečja je tudi umrljivost zaradi srca in ožilja. Višja je umrljivost zaradi vseh vrst raka. Višja je umrljivost zaradi raka debelega črevesja. Višja je umrljivost zaradi pljučnega raka. Nižja pa je umrljivost zaradi raka na dojki. Blizu povprečja je umrljivost zaradi samomorov. Odkritih novih primerov raka je skoraj toliko kot je v povprečje v državi.

Občina Metlika

Več je: prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni, več je srčnih kapi in bolniške odsotnosti z dela.

Okrog povprečja: možganskih kapi je za drobec manj od povprečja, bolezni, neposredno povezane z alkoholom, je nekoliko manj od povprečja. Tako je tudi s klopnim meningoencefalitisom.

Manj je: astme pri otrocih in mladostnikih, prejemnikov zdravila proti strnjevanju krvi, klopnega meningoencefalitisa.

Umrljivost: Splošna umrljivost je precej višja od povprečja. Manj je samomorov. Višja pa je umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Višja je tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka. Nadalje pa je precej višja umrljivost zaradi raka debelega črevesja. Umrljivost zaradi raka dojke je na povprečju. Manj pa je pljučnega raka. Precej manjša pa je umrljivost zaradi pljučnega raka. Skrb vzbujajoče pa je, da je več novih primerov raka, kot drugje v državi in tudi Beli krajini.

Občina Semič

Več je: prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni in povišanega krvnega tlaka, prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi, možganske kapi, prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj, bolniške odsotnosti z dela.

Okrog povprečja: novi primeri raka

Manj je: srčne kapi, astme pri otrocih in mladostnikih (do 19 let), bolezni, ki jih neposredno pripisujejo alkoholu.

Umrljivost: Splošna umrljivost je nižja od povprečja. Manj je umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja. Za občino je značilno, da ima najmanj samomorov v državi. Tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka je manjša od povprečja. Znotraj tega pa je bistveno manjša umrljivost zaradi raka debelega črevesa, manj je umrljivost zaradi raka na dojki in precej manjša umrljivost je zaradi pljučnega raka.

V JV Sloveniji letno okrog 600 na novo obolelih zaradi raka

Podatki glede umrljivosti zaradi raka v Občini Semič so torej v zadnjem času precej spodbudni. Koliko je obolelih oseb zaradi raka, tudi na novo zbolelih, pa se ne ve, saj Onkološki inštitut podatke vodi zgolj glede na regije in upravne enote. V Jugovzhodni Sloveniji, kot celoti, je leta 2013, za to so zadnje objavljeni podatki, za rakom zbolelo 599 oseb, kako je bilo znotraj tega, pa bi bilo treba ugotavljati s posebnimi analizami, ki pa jih raziskovalci naredijo zgolj po naročilu.

Analiza o raku v Beli krajini in PCB

Ena od pet natančnejših analiz, ki jo je pripravil Onkološki inštitut Ljubljana, je analiza o raku v Beli krajini, kjer so obolevnost preiskovali predvsem v povezavi s strupenim polikloriranim bifenilom (PCB). PCB je do leta 1985 v svoji proizvodnji uporabljala Iskra, tovarna kondenzatorjev, Semič, odpadke pa nato odlagala na bližnja odlagališča. Znano je tudi, da je sode odpadne kemikalije odložila kar v prostor na območju tovarne, ki ga je pred tem zabetonirala. Tega sicer niso počeli nalašč, v tistih letih okoljska problematika namreč še ni bila tako razvita kot danes. PCB so nato umaknili iz proizvodnje. Zvišane koncentracije PCB so prvič zaznali v reki Krupi že leta 1983. Poročali pa smo že, da so v Semiču zaradi tega plačali visok davek. Dejstvo je namreč, da so bile nekatere stvari raziskane, so tudi znane, veliko pa je še tega, kar je ostalo javnosti neznano.

Analiza zajela podatke samo do leta 2007

Onkološki inštitut je nato leta 2011 izdelal analizo o rakih tako v semiških kot ostalih dveh belokranjskih občinah. Šlo je za naročeno raziskavo, kjer so med drugim presojali tudi to, ali lahko “morebitne presežke raka na onesnaženem območju povežejo z izpostavljenostjo PCB v bivalnem okolju”. Informacijo o različnih stopnjah onesnaženosti okolja s PCB v Beli krajini pa je Onkološkemu inštitutu priskrbel Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Celotno Belo krajino so razdelili na del, ki je (bil) najbolj o onesnažen, na mejno onesnažen del ter na neonesnažen del. Analiza je bila nato narejena za 46-letno obdobje (od 1962 do 2007), za vse rake skupaj, za posamezne najpogostejše lokacije rakov ter za vse rake, katerih nastanek je lahko povezan z izpostavljenostjo PCB.

Ugotovili so, da se tako kot povsod tudi tu število bolnikov z rakom z leti povečuje. Najpogostejši raki, za katerimi zbolevajo v Beli krajini, pa so: nemelanomski kožni rak, pljučni rak, rak dojke, rak prostate, rak debelega črevesa, rak danke ter raki glave in vratu.

Raki, katerih nastanek je lahko povezan s PCB-jem, so: jetrni rak, rak žolčnika in žolčevodov, rak trebušne slinavke in neHodkinovi limfomi.

Onkologi so za Belo krajino ugotovili, da so moški v zadnjih 25 letih zbolevali za jetrnim rakom značilno pogosteje kot drugje. Dodatno pa je analiza pokazala, da so imeli prebivalci, ki so bivali na območjih, ki so bila opredeljena kot onesnažena s PCB, povečano tveganje raka žolčnika in žolčevodov. Za to pa so najbolj obolevale ženske, ki so bivale na s PCB onesnaženem območju. Njihova obolevnost za rakom žolčnika in žolčevodov je bila 4,3-krat večja od ostalih v Beli krajini, kjer območje ni bilo onesnaženo s PCB-jem.

Ne glede na to, da zadnji podatki za Semič kažejo, da je umrljivost zaradi rakov v zadnjem času nižja od slovenskega povprečja, pa podatki za Metliko kažejo, da je v tej občini odkritih več novih primerov raka. Tega je več kot v ostalih belokranjskih občinah in več kot je povprečje v državi. Umrljivost zaradi vseh vrst raka pa je nad povprečjem tudi v Občini Črnomelj. Zato bi Onkološkemu inštitutu Ljubljana kazalo naročiti novo analizo o obolevnosti zaradi s tem povezanimi raki.

Kaj je PCB? Ni še čas za pozabo

Poliklorirani bifenili so skupina sintetičnih organskih spojin, ki so se v preteklosti uporabljale predvsem v elektroindustriji. So dobro topni v maščobah in biološko stabilni, hitrost razgradnje pa je različna. PCB lahko zaidejo v zrak, vodo in tla. V vodo najpogosteje pridejo z industrijskimi odplakami ter odpadnimi napravami, kopičijo pa se v mulju, sedimentih rek in morjih. Od tu pridejo v vodo in prehrano. Najpogostejša pot vnosa visokokloriranih PCB-jev je zaužitje. Proizvodnja PCB je že več kot 25 let prepovedana.

Ker pa gre za zelo obstojne spojine, so še vedno onesnaževalci okolja. Ekološka nesreča onesnaženja s PCB širšega območja Semič sega v leto 1983, ko so prvič izmerili veliko onesnaženost kraškega izvira reke Krupe, vode in sedimentov. Zdravstvene posledice so sicer odvisne od doze, ki jo je človek prejel in nato od individualne dovzetnosti posameznika. Dokazano je, da zaradi velike izpostavljenosti PCB prihaja do kožnih sprememb (klorovih aken), prebavnih motenj, poslabšanja vida, motenj v delovanju žlez z notranjim izločanjem in motenj v imunskem sistemu. Obstaja tudi sum, da PCB, ko pride v človekovo telo, povzroča kromosomske spremembe in tako vpliva na kvaliteto in kvantiteto potomstva ter zavira otrokov duševni in motorični razvoj. Posledice so torej lahko zelo velike.

T. H.