Obnova dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem

(vir: Info pot)

V soboto so se začela pripravljalna dela na obnovo vozišča med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. V prvi fazi del bo do konca aprila promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Med prvo fazo del (do konca aprila) bosta tako proti Ljubljani kot proti Novem mestu zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo urejen po dveh zoženih pasovih.

Sledila bo druga faza, ko bo promet preusmerjen na smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani, kjer bo urejen po treh začasnih pasovih, pri čemer bosta dva pasova v smeri povečanega prometnega toka, eden pa v nasprotni smeri.

Obnova smernega vozišča proti Novemu mestu, ki bo zaprto za promet, bo trajala predvidoma 45 dni, predvidoma 25 dni bo zaprt tudi avtocestni priključek Bič proti Novemu mestu.

V tretji fazi bo promet potekal po že obnovljenem smernem vozišču avtoceste proti Novemu mestu, in sicer po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Obnova smernega vozišča avtoceste proti Ljubljani bo prav tako trajala predvidoma 45 dni, predvidoma 25 dni bo zaprt tudi avtocestni priključek Bič proti Ljubljani.

Dela bodo v celoti zaključena predvidoma do konca julija letos.

Rekonstrukcija cestišča obsega ureditev srednjega ločilnega pasu s postavitvijo betonske varovalne ograje z višjo ravnjo zadrževanja, sanacijo vozišča s postopkom hladne reciklaže in izvedbo treh asfaltnih plasti v skupni debelini 20,5 cm, razširitev odstavnih pasov, izvedbo novih talnih obeležb, ureditev odvodnjavanja in bankin ter postavitev nove jeklene varnostne ograje. V sklopu rekonstrukcije trase bo obnovljen tudi avtocestni priključek Bič.

Dela za rekonstrukcijo cestišča in varnostno nadgradnjo odseka med Ivančno Gorico in Bičem bo opravilo podjetje VOC Celje, pogodbena vrednost znaša 15,45 milijona evrov (brez DDV).

Na Darsu ne pričakujejo zastojev, dejstvo pa je, da so zastoji ob posameznih prometnih konicah že sedaj veliki.

M. D.