Pregledali smo, katere glavne in regionalne ceste bo država v letih 2017 in 2018 gradila ali obnavljala. Manjša popravila ali krpanja po zimi v to niso zajeta.

V Kočevju krožišče, v Livoldu križišče in dokumentacija za Žlebič

Precej del pa direkcija za infrastrukturo načrtuje v Občini Kočevje, ki je tudi občina z največjo površino med vsemi občinami v Sloveniji. V občini je trenutno v zaključni fazi izgradnja krožnega križišča pri avtobusni postaji v središču Kočevja. Dela bodo predvidoma končana do konca aprila.

Na glavni cesti Kočevje–Livold, ki poteka skozi mestno jedro, trenutno poteka ureditev križišča z novo prometno opremo, ki bo zaključena do konca maja. V pripravi je izdelava projektne dokumentacije za ureditev odseka državne ceste Žlebič–Kočevje.

V Ribnici križišče, pripravljajo dokumentacijo za Rašico–Žlebič

V Občini Ribnica trenutno poteka ureditev križišča dveh državnih cest pri odcepu za Rakitnico. Dela v vrednosti 204.000 evrov bodo zaključena predvidoma do konca meseca. V pripravi je tudi razpisna dokumentacija za ureditev odseka državne ceste Rašica–Žlebič. Z deli naj bi pričeli še v tem letu.

V Sodražici brežina in v Loškem Potoku odvodnjavanje in obnova makadama

V Občini Sodražica trenutno potekajo dela za zaščito brežine z žičnim pletivom na odseku Sodražica–Žlebič. Dela bodo zaključena predvidoma do konca aprila.

V Občini Loški Potok sta predvidena ureditev odvodnjavanja na cesti Hrib–Trava–Podplanina in obnova makadamskih vozišč na cesti Dragarji–Medvedjek–Draga.

V Osilnici sanacija zidu in obvoznica

V Občini Osilnica je predvidena sanacija zidu na cesti Bosljiva Loka–Osilnica, na obvoznici Sela pa bodo gradbena dela zaključena predvidoma do konca poletja.

V Kostelu nič oziroma le zalivanje razpok

V Občini Kostel večje naložbe letos in prihodnje leto niso predvidene. Podobno kot v ostalih občinah je predvideno le zalivanje razpok na 36 kilometrov cest, kolikor jih v občini upravlja direkcija, in sanacija po zimi poškodovanih delov cest.

Na portalu Moja Dolenjska smo pogledali, katere ceste bo v letošnjem in prihodnjem letu gradila oziroma obnavljala Direkcija RS za infrastrukturo, ki je zadolžena za gradnjo, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih državnih cest ter dela hitrih cest. Pregled zajema zgolj večje projekte, ne pa tudi običajnih sanacijskih del, kot so popravila cest po zimi in krpanje poškodovanih odsekov.

Jutri bomo objavili načrtovana dela na cestah v Beli krajini.

M. R.