Objavljen razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje

(vir: pixabay.com)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2021/2022. Hkrati z njim je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove.

Skupno je na voljo 11.934 mest. Hkrati je objavljen razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Skupno je na voljo 484 mest.

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:

  • Prvi prijavni rok: od 15. februarja do 18. marca 2021;
  • drugi prijavni rok: od 24. avgusta do 31. avgusta 2021.

Informativna dneva na višjih strokovnih šolah bosta v petek, 12. februarja 2021, in v soboto, 13. februarja 2021. Glede na epidemiološko situacijo bosta informativna dneva organizirana na daljavo.

Informacije o načinu izvedbe, natančnih terminih in ustreznih povezavah vseh višjih strokovnih šol so objavljene na spletnih straneh Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije na povezavi.

Višje strokovne šole bodo do 15. junija 2021 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 20. avgusta 2021.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do avgusta 2021 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2021 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2021.

Izredni študenti se lahko vpisujejo na še prosta mesta do 30. oktobra 2021.

Podrobne informacije o razpisu so zbrane v dokumentu, ki je pripet Razpisu 

M. D.