Objavljen razpis za štipendije Ustanove Ivana Cankarja 2022

(vir: pixabay.com)

Dobrodelna ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje razpisuje 2 štipendiji za šolsko/študijsko leto 2022/2023. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki/dijakinje ali študenti/študentke.  

Okvirna višina štipendije znaša 140 evrov za dijake oz. 160 evrov za študente.

Vlagatelj mora za pridobitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima status rednega dijaka/študenta;
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno prebivališče v Sloveniji najmanj 2 leti pred oddajo vloge;

Obvezna dokazila so:
– potrdilo o vpisu;
– potrdilo o stalnem prebivališču;

Neobvezne listine, ki jih vlagatelj lahko predloži (priporočeno):
– potrdila o doseženem učnem uspehu;
– potrdila o sodelovanju na področju športa, kulture in drugih dejavnosti;
– druge listine, ki izkazujejo vlagateljevo udejstvovanje na različnih področjih.

Poleg zgoraj navedenih obveznih dokazil mora vlagatelj obvezno priložiti tudi motivacijsko pismo, v katerem opiše razloge za prijavo in druge osebne okoliščine, ki lahko vplivajo na dodelitev štipendije.

Komisija, ki je sestavljena najmanj iz treh članov, bo o dodelitvi štipendije odločila na podlagi preverjanja dokazov o izpolnjevanju pogojev in na podlagi presoje, ki jo bodo omogočale informacije iz neobveznih listin, ki jih bo vlagatelj predložil vlogi in motivacijskemu pismu.

Komisija bo izbrala največ 5 vlagateljev, ki jih bo povabila na osebni razgovor. Razgovor s komisijo bo predvidoma potekal prek Zooma (oddaljen dostop).

Vse zainteresirane vabijo, da vlogo z vsemi prilogami oddajo najkasneje do 15. septembra 2022 na naslov:
Ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana

Za dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu: [email protected]

Predsednica Ustanove Ivana Cankarja je evropska poslanka Romana Tomc.

A. L.