Objavljen nov poimenski seznam plač zaposlenih v policiji in resorju

(vir: policija.si)

Ministrstvo za notranje zadeve je vnovič javno objavilo zadnje podatke o bruto plačah zaposlenih na ministrstvu, v Policiji in Inšpektoratu za notranje zadeve.

Objavljene so vse plače zaposlenih za maj 2021 (nakazilo je bilo včeraj), razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1024,24 evra).

Nižjo plačo od minimalne lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času, zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

20210614_BRUTO PLAČE 17.xlsx (gov.si)

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 14. junija 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, letni dopust, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Javni uslužbenci v času epidemije covid-19 prejemajo tudi dodatek za rizične razmere, zato so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer (epidemija se je danes sicer iztekla). Upravičeni so tudi do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

V preglednici je zato posebej prikazana še višina plačila za delovno uspešnost in dodatka za delo v rizičnih razmerah (za delo opravljeno v času epidemije). Oba zneska sta vključena v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca.

Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere (covid-19), obračunan pri plači za maj 2021, je v Ministrstvu za notranje zadeve 18,64 odstotka, v Policiji 28,91 odstotka in v Inšpektoratu RS za notranje zadeve 26,33 odstotka.

Več o tem si lahko preberete tukaj 

Na seznamu izplačanih plač za maj 2021 je 8648 javnih uslužbencev na ministrstvu, v policiji in inšpektoratu, ki so prejeli več kot minimalno plačo.

Zadnja povprečna bruto plača v Sloveniji je 1994,67 evra. Prejemnik oz. prejemnica s povprečno slovensko plačo, zaposlena v ministrstvu, policiji ali inšpektoratu, se nahaja na 7581. mestu.

To pomeni, da je 7580 zaposlenih v tem resorju prejelo višjo plačo od povprečne v državi.

Najvišjo bruto plačo je prejel zaposleni v Policijski upravi (PU) Ljubljana: 11.301,02 evra, od tega 614,12 evra dodatka za uspešnost in 1777,90 evra covid-19 dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Najvišja plača v PU Novo mesto je bila izplačana v višini 7580,66 evra, od tega je bilo 812,51 evra dodatka na uspešnost in 1669,37 evra t. i. covid-19 dodatka. Prejemnik je na 100. mestu.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na 1049. mestu, prejel je 5761,38 evra bruto plače, dodatkov ni bilo.

Generalni direktor Policije dr. Anton Olaj je na 1144. mestu, prejel je 5.680,85 evra bruto plače, od tega 623,62 evra dodatka.

V nadaljevanju objavljamo prvih 210 bogato nagrajenih zaposlenih v resorju:

Poimenski seznam izplačanih plač je na voljo 20210614_BRUTO PLAČE 17.xlsx (gov.si)

J. M.