Objavljamo seznam 25 najpomembnejših regijskih projektov, ki bodo sofinancirani z državnim in evropskim denarjem

Z včerajšnjega podpisa, kjer je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek, s predstavniki razvojne regije Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjske razvojne regije podpisal dopolnitvi dogovorov za regionalni razvoj.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek, je včeraj s predstavniki razvojne regije Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjske razvojne regije podpisal dokumenta o dopolnitvi dogovorov za regionalni razvoj. Dokument Jugovzhodni regiji prinaša skoraj 28,9 milijona evrov, Primorsko-notranjski pa 14,8 milijona evrov državnega in evropskega denarja. Še pred tem pa morajo občine v regijah izpolniti pogoje za to.

Iz sporočila ministrstva je razvidno, da dogovor za Jugovzhodno Slovenijo vključuje najpomembnejših 25 regijskih projektov v skupni vrednosti 59,27 milijona evrov, za kar bo 28,9 milijona evrov zagotovljenih iz državnega proračuna in iz evropskih kohezijskih skladov. Preostalih 30,37 milijona evrov bodo morale občine jugovzhodne Slovenije prispevati same.

Med pomembnejšimi ukrepi izpostavljamo 3. razvojno os, vendar pa gre tu šele za projektiranje drugega odseka osi, ki obsega državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj – jug. Skupna vrednost projektiranja je ocenjena na skoraj 15 milijonov evrov, od tega bo slabih 2,7 milijona evrov prispevala država oziroma evropski skladi, preostalih 12,3 milijona evrov bodo morale prispevati občine.

Na seznamu za sofinanciranje so naslednji projekti:

 • 13 za ureditev poslovnih con in podpornega okolja:                         9,99 milijona evrov
 •  7 za ureditev kolesarskih stez in izboljšanje regionalne mobilnosti: 13,76 milijona evrov
 •  5 za kanalizacijske sisteme in čistilne naprave in za oskrbo prebivalstva s pitno vodo:                                                                                           5,16 milijona evrov.

Zneski pomenijo zneski sofinanciranja.

Gre za dodatne projekte, za katere so se v okviru Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija dogovorili župani posameznih občin.

Dogovor so včeraj v Ljubljani podpisali minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predstavniki Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija, ki ga trenutno vodi novomeški župan Gregor Macedoni, v njem pa so vključeni župani vseh 21 občin v regiji. Direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič je ob tem izrazil veselje in povedal: “Vesel bom tudi, ko bomo ta sredstva počrpali in jih dobili na naše transakcijske račune. Regija se teh projektov veseli in si od njih veliko obeta. Izbrali smo takšne projekte, ki bodo prinesli nov denar.” Macedoni pa je dejal: “V tem trenutku so vsi ti projekti še seznam, zavedamo se, da nas čaka še veliko dela.”

Od ministrstva smo pridobili seznam projektov, ki bodo sofinancirani z državnimi in evropskimi sredstvi, ko bodo v občinah zagotovili pogoje za to.

Gre za naslednje projekte:

 1. Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v OC UGAR (Ribnica), skupna vrednost projekta 2.376.370,14 EUR, od tega 1.947.844,36 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 2. Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica 2. del (Črnomelj): ceste B1, G3 in G, skupna vrednost projekta 472.561,93 EUR, od tega 405.965,88 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 3. Industrijska cona Trebnje 2. faza, skupna vrednost projekta 911.231,20 EUR, od tega 541.072,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 4. Opremljanje IC Dolenja vas (Ribnica), skupna vrednost projekta 984.037,96 EUR, od tega 360.550,03 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 5. Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski (Loški Potok), skupna vrednost projekta 326.000,00 EUR, od tega 200.000,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 6. Poslovna cona Prelesje (Črnomelj), skupna vrednost projekta 1.060.690,55 EUR, od tega 534.699,09 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 7. Poslovno industrijska cona Cikava – cesta 4 (Novo mesto), skupna vrednost projekta 1.192.292,43 EUR, od tega 805.320,41 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 8. Cona pri Pildu – 2. etapa (Metlika), skupna vrednost projekta 1.460.791,00 EUR, od tega 500.000,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 9. Izgradnja GJI v Industrijski coni Beti (Metlika), skupna vrednost projekta 670.995,28 EUR, od tega 500.000,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 10. Gradnja poslovne cone Puščava – 1. faza (MokronogTrebelno), skupna vrednost projekta 431.675,25 EUR, od tega 287.213,36 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 11. Izgradnja podjetniškega inkubatorja Kočevje, skupna vrednost projekta 1.940.202,37 EUR, od tega 1.340.202,37 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 12. Poslovno industrijska cona Cikava – cesta 2 (Novo mesto), skupna vrednost projekta 2.312.060,05 EUR, od tega 1.531.337,85 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 13. Podjetno nad izzive (PONI), vrednost projekta 1.031.850,00 EUR, od tega 75% EU sredstva in 25% SLO udeležba;
 14. Kanalizacija Črnomelj – 2. del, skupna vrednost projekta 2.598.799,00 EUR, od tega 1.863.729,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);
 15. Zmanjšanje emisij v vodotok Temenica I, skupna vrednost projekta 3.893.706,25 EUR, od tega 1.779.515,29 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);
 16. Kanalizacija v aglomeraciji Metlika, skupna vrednost projekta 1.260.725,52 EUR, od tega 497.386,94 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);
 17. Kanalizacija v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju (Šentjernej), skupna vrednost projekta 710.766,91 EUR, od tega 665.780,20 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);
 18. Oskrba s pitno vodo – Sodražica II (Sodražica), skupna vrednost projekta 369.906,00 EUR, od tega 350.000,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 19. Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog, skupna vrednost projekta 2.001.139,76 EUR, od tega 951.822,05 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 20. Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto, skupna vrednost projekta 2.189.385,24 EUR, od tega 1.734.281,11 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 21. Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Straža – Dolenjske Toplice, skupna vrednost projekta 5.640.448,77 EUR, od tega 2.469.537,66 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 22. Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan, skupna vrednost projekta 5.176.097,80 EUR, od tega 3.047.009,06 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 23. Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje, skupna vrednost projekta 3.837.725,00 EUR, od tega 2.364.948,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 24. Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica, skupna vrednost projekta 766.551,75 EUR, od tega 500.000,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 25. Projektiranje 2. odseka južnega dela 3. razvojne osi, ki obsega državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug, skupna vrednost projekta 14.990.000,00 EUR, od tega 2.692.541,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

Dodajmo, da so v dokument za Primorsko-notranjsko regijo vključili 7 regijskih projektov v skupni vrednosti 18,8 milijona evrov, ki bodo sofinancirani v višini 14,8 milijona evrov.

Od tega bosta 2 projekta za poslovno infrastrukturo in inkubator v obrtni coni, 3 projekti za spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti ter 2 projekta za večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

C. R.