Obiski v domovih za starejše znova dovoljeni

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Obiski svojcev v domovih za starejše so dovoljeni, pri tem je treba zagotavljati vse varnostne pogoje, od vsakega doma za starejše pa je posebej odvisno, kako si bodo zastavili odprtje. To ne pomeni, da so domovi odprti kar počez in od včeraj, kakor je bilo to dovoljeno. 

Za sprostitev ukrepa prepovedi obiskov, kar je veljalo od 6. marca letos, ko je bila v Sloveniji potrjena prva okužba, so se v vladi odločili zaradi sproščanja drugih ukrepov in glede na stisko stanovalcev domov za starejše. Resorno ministrstvo pa priporoča, da v domovih začnejo z obiski najkasneje do 11. maja.

Vlada je tako sprostila ukrep prepovedi obiskov domov za starejše, ki je veljal že od začetka marca. V Sloveniji je skupno 105 domov za starejše, v 90 odstotkih domov pa so s spoštovanjem vseh ukrepov uspeli tako stanovalce kot zaposlene obvarovati pred novim koronavirusom oziroma boleznijo covid-19.

Domovi so lahko s sproščanjem obiskov začeli že v četrtek, 30. aprila. Pri tem morajo zagotoviti upoštevanje vseh varnostnih pogojev in navodil.

Osnovno pravilo navodil je, da se obiski omogočijo ob upoštevanju strogih higienskih ukrepov ter z ekstremno previdnostjo.

Za obisk se morajo obiskovalci vnaprej najaviti preko elektronske pošte ali telefona.

Vsak zavod bo moral obiske razporediti čez cel dan oziroma teden, da se prepreči preveliko število obiskovalcev ob istem času.

Obiski bodo omejeni na posameznika, razen v primeru, da oskrbovanca obišče oseba, ki potrebuje pomoč tretje osebe. Po besedah resornega ministra Janeza Ciglerja Kralja naj bodo to najožji družinski člani oz. prostovoljci, ki so že do zdaj oskrbovali posameznega oskrbovanca.

Ob vstopu v dom bodo morali obiskovalci podati izjavo, da so bili v zadnjih 14 dneh zdravi oziroma niso bili v stiku z okuženo osebo.

Ob vstopu v dom mora biti urejen tudi nadzor obiskovalcev, z možnostjo razkuževanja rok, nudenja obraznih mask, preverjanja morebitnih simptomov okužbe in spremljanja obiskovalcev do določene lokacije obiska.

Če je le mogoče, naj obiski potekajo na zunanjih površinah oziroma večjih prostorih. Pri tem naj se upošteva varnostne razdalje, obiski pa naj potekajo brez telesnih stikov.

V primeru, da oskrbovanci ne morejo zapustiti svojih sob, se lahko dovoli obiske v sobah, a le s predhodno posebno najavo.

V domovih za starejše morajo voditi tudi redno in natančno evidenco obiskovalcev, vključno s telefonskimi številkami zaradi identifikacije kontaktov ob morebitnem prenosu okužbe s covidom-19.

Ker so domovi za starejše med seboj zelo različni, je zdaj zato od vsakega zavoda posebej odvisno, kakšen protokol si bodo glede na podane usmeritve zastavili.

Pri tem je pomembno, da se v domovih res dobro pripravijo in glede na njihovo lokalno epidemološko sliko tudi vodstva domov odločijo, kako in kdaj lahko zagotovijo spoštovanje vseh teh varnostnih ukrepov.

Na ministrstvu priporočajo, da tisti domovi za starejše, ki to zmorejo, začnejo z omogočanjem obiskov nemudoma oz. kar se da hitro. Najkasneje pa 11. maja.

Sodelovanje z domovi za starejše minister sicer ocenjuje kot konstruktivno in dobro. Kot pravi, so takšni večinoma tudi odzivi direktoric in direktorjev domov za starejše. Poudaril je, da “domovi kljub kadrovski stiski in prezasedenosti, ki je posledica zanemarjanja področja varstva starejših v preteklih letih, dobro opravljajo svoje delo”. Skupna prva skrb pa ostaja dobrobit oskrbovank in oskrbovancev v domovih.

Minister je že pred tem povedal, da redno potekajo tudi videokonference z direktorji domov za starejše, kar pomeni, da sodelovanje in izmenjava podatkov ter informacij med ministrstvom in vodstvi domov za starejše redno poteka.

Kako je z obiski naših domov?

DSO Novo mesto: Možnost osebnega stika s svojci omogočajo od četrtka, 30. aprila, stiki so prilagojeni trenutnim razmeram. Svojca lahko vidite skozi steklo in slišite prek telefonske zveze ob vhodu na recepcijo. Za obisk se je treba obvezno naročiti.

DSO Trebnje: Datuma in ostalih pogojev še niso objavili.

DSO Črnomelj: Datuma in ostalih pogojev še niso objavili.

DSO Kočevje: Datuma in ostalih pogojev še niso objavili.

DSO Ribnica: Datuma in ostalih pogojev še niso objavili.

DSO Metlika: Objavili so, da bodo s prvimi obiski začeli 11. maja 2020, ostalo bodo sporočili naknadno, o tem bodo obveščali tudi svojce. Glede na odzive svojcev oskrbovancev in epidemiološko stanje v domu je to dobra odločitev.

Za primerjavo. V domu starejših v Šmarju pri Jelšah, kjer je okuženih 180 stanovalcev in zaposlenih (tu je tudi najhujše), bodo obiski dovoljeni že s ponedeljkom, 4. majem 2020. Vprašanje pa je, ali ne hitijo preveč s tem.

V Ljutomeru, kjer je prav tako eno večjih žarišč okužbe, datum še ni znan.

Janez Cigler Kralj, novi minister za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti

J. M.