Občinski svetniki na ogledu Centra za odlaganje odpadkov Špaja dolina

Občinski svet na ogledu odlagališča Špaja dolina

Občinski svet si je pred začetkom 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica ogledal Center za odlaganje odpadkov Špaja dolina in se seznanil z delovanjem ter načrti odlagališča v prihodnje.

Odlagališče je v lasti občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, upravlja pa ga Javno komunalno podjetje Grosuplje.

Po besedah župana Dušana Strnada je navada, da si občinski svet vsaj enkrat v mandatu ogleda odlagališče odpadkov, kar jim pomaga pri lažjem sprejemanju številnih odločitev, povezanih bodisi z obdelavo odpadkov ali delovanjem komunale. “Svetnice in svetniki so bili z ogledom več kot zadovoljni. Vodstvo grosupeljske komunale, na čelu z direktorjem JKPG Stanetom Stoparjem, je pripravilo lepo predstavitev in mislim, da bodo vse odločitve, ki bodo na to področje vezane v prihodnje, lažje,” je še povedal župan Strnad.

Zgodovina odlaganja odpadkov na deponiji Špaja dolina sega v leto 2001. V vseh teh letih je bilo Javno komunalno podjetje Grosuplje deležno številnih nadgradenj, bodisi na področju tehničnih kot zakonodajnih postopkov. Leta 2022 je odlagališču Špaja dolina s strani Agencije RS za okolje izdana odločba okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov v II. fazi. Po besedah vodstva komunale vključuje ta faza širitev I. faze in njeno nadvišanje, kar pomeni več prostora za odlaganje odpadkov. Dovoljenje za odlaganje je izdano do 31. decembra 2035, z možnostjo podaljšanja. Celotna zmogljivost odlaganja znaša 336.000 ton oz. 196.532 m3.

V nadaljevanju so se svetnice in svetniki sprehodili po deponiji ter si ogledali sortirnico mešanih komunalnih odpadkov, kompostarno, zbiralnik izcednih voda, skladišče ločenih frakcij, kot so papir, odpadni les, kosovni odpadki, nagrobne sveče, izolacijski material, mešani komunalni odpadki in mešana embalaža. Obiskali so tudi zbirni center, kamor lahko občani dnevno pripeljejo in brezplačno odložijo odpadke ter si ogledali odlagališče, ki lahko po prejetem okoljevarstvenem dovoljenju še naprej odlaga odpadke.

Več fotografij je dostopnih na povezavi: ivancna-gorica.si

M. D.