Občine, šole, zdravstveni in ostali zavodi spet iščejo nove sodelavce

(pixabay.com)

Preverite, v katerih zdravstvenih domovih, občinah, šolah, zavodih, bolnišnici in ostalih javnih ustanovah trenutno razpisujejo nova delovna mesta. Novih razpisov je trenutno 24.

Razpisana nova delovna mesta so:

 • Zdravstveni dom Novo mesto: diplomirani inženir laboratorijske biomedicine – pripravnik
 • Veterinarska postaja Trebnje: doktor veterinarske medicine
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za Novo mesto: inšpektor za hrano v inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Občina Žužemberk: koordinator VI
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: kuhar
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti, OE Lipa Črmošnjice: kuhar IV
 • Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica: logoped
 • Komunala Novo mesto: monter vodovodnega omrežja
 • Dolenjski muzej Novo mesto: muzejski tehnik
 • ZIK Črnomelj: organizator izobraževanja odraslih VII/1
 • ZIK Črnomelj: organizator izobraževanja odraslih VII/2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: pripravnik – zdravstveni tehnik
 • Dom starejših občanov Metlika: strežnica II (I)
 • Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto: svetovalni delavec – logoped
 • Osnovna šola Drska, Novo mesto: učitelj
 • Osnovna šola Šentjernej: učitelj v oddelku podaljšanega bivanja
 • Osnovna šola Žužemberk: učitelj zgodovine
 • Belokranjska veterinarska služba, Črnomelj: veterinar
 • Belokranjska veterinarska služba, Črnomelj: veterinarski tehnik
 • Mestna občina Novo mesto: vodja razvojno projektne pisarne
 • Občina Straža: vzdrževalec IV – komunalni delavec
 • Osnovna šola Mokronog: vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist splošne/družinske medicine
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist za področje radiologije

Vir: Zavod RS za zaposlovanje na dan 21. 12. 2017

C. R.