Občine: Razlike v plačah so zelo velike

(vir: pixabay.com)

Podatki o plačah kažejo, da zaposleni v občini Novo mesto mesečno v povprečju prejmejo 6 odstotkov višje plače od povprečja v državi in 9,2 odstotka manj od zaposlenih v Ljubljani. V Kočevju so plače za 14 odstotkov nižje od povprečja in za 32 odstotkov manjše od plač v Ljubljani. V Črnomlju pa so plače za 18,4 odstotka nižje od državnega povprečja in za kar 37,1 odstotka nižje od plač v občini Ljubljana. Razlike v regiji, samo med Novim mestom in Črnomljem, pa so takšne, da to v 10 letih dela pomeni vrednost prestižnega avtomobila, v 40 letih pa vrednost stanovanja ali stanovanjske hiše.

Skoraj četrtina vseh delovno aktivnih prebivalcev v naši regiji je zaposlena zunaj regije svojega prebivališča. Največ jih odhaja na delo v osrednjeslovensko regijo, večinoma v Ljubljano in okolico. Podatki pa kažejo, da so tam tudi daleč najvišje plače v Sloveniji. Statistični podatki za februar 2018 kažejo, da je bila povprečna neto plača v ljubljanski občini 1.235,02 evra. Najvišje plače v Sloveniji imajo sicer zaposleni v občini Cerklje na Gorenjskem, kjer zaposleni prejemajo v povprečju po 1.409,25 evra neto plače.

V naši regiji, kamor spadajo Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško območje, so povprečne neto plače najvišje v občini Novo mesto, kjer zaposleni v povprečju prejmejo po 1.130,66 evra. S tem se občina uvršča na 5. mesto med vsemi občinami v Sloveniji.

Najnižje plače v Sloveniji prejemajo zaposleni v občini Osilnica, v povprečju po 739,33 evra mesečno. Izpod 800 evrov neto v povprečju v Sloveniji prejmejo samo še zaposleni v občinah Gornji Petrovci (768,38 evra) in Kostanjevici na Krki (776,30 evra).

Od plač je odvisen tudi standard prebivalcev. Podatki za našo regiji tako kažejo, da je delež gospodinjstev, ki živijo v slabih stanovanjskih razmerah, tretji najnižji v državi. V slabih stanovanjskih razmerah živi namreč 21 odstotkov ali več kot petina vseh gospodinjstev v jugovzhodni regiji.

Podatki o plačah v Sloveniji, Ljubljani in večjih mestih v regiji:

  • Povprečna neto plača v Sloveniji:                      1.066,33 evra
  • Povprečna neto plača v Ljubljani:                      1.235,02 evra
  • Povprečna neto plača v Novem mestu:              1.130,66 evra
  • Povprečna neto plača v Kočevju:                          934,74 evra
  • Povprečna neto plača v Črnomlju:                        900,46 evra

Med večjimi občinami je najslabše v občini Črnomelj

Zaposleni v Ljubljani prejemajo 15,8 odstotka višjo plačo od povprečja v državi. V Novem mestu prejemajo 6 odstotkov nad povprečjem v državi in 9,2 odstotka manj kot zaposleni v Ljubljani. Še slabše je z ostalimi zaposlenimi v regiji.

V Črnomlju, ki je največja občina v Beli krajini, zaposleni prejmejo povprečno 900,46 evra neto plače. To je 18,4 odstotka manj od slovenskega povprečja in kar 37,1 odstotka manj od plač, ki jih v povprečju prejmejo zaposleni v občini Ljubljana.

V Kočevju, ki je največja občina na območju Kočevsko-ribniškega območja, pa zaposleni prejmejo 934,74 evra neto plače. To je 14 odstotkov manj od slovenskega povprečja in 32,1 (slabo tretjino) manj kot zaposleni v ljubljanski občini.

V nadaljevanju objavljamo podatke o prejetih povprečnih neto plačah zaposlenih v posamezni občini.

Zap. št. Občina Neto plača, v evrih
1. Novo mesto 1.130,66
2. Šentrupert 1.055,03
3. Šentjernej 1.043,74
4. Mirna   977,84
5. Ribnica   968,47
6. Trebnje   963,31
7. Škocjan   959,80
8. Dolenjske Toplice   938,80
9. Loški Potok   935,31
10. Kočevje   934,74
11. Kostel   923,65
12. Žužemberk   915,44
13. Metlika   904,31
14. Črnomelj   900,46
15. Šmarješke Toplice   892,06
16. Mokronog – Trebelno   888,89
17. Mirna Peč   886,15
18. Sodražica   863,23
19. Semič   869,09
20. Straža   838,46
21. Osilnica   739,33

Vir: Statistični urad RS, podatki so za izplačane plače v februarju 2018.

Podatki kažejo, da so razlike med mesečnimi neto plačami zelo velike. Vse to pride še bolj do izraza, če zneske, ki jih prejmejo zaposleni, pretvorimo v zneske na letni ravni. Takrat so razlike še večje. Če vzamemo podatke za februar zaposleni v občinah letno prejmejo naslednje zneske:

  • Novo mesto: 13.567,92 evra letno
  • Kočevje:       11.216,88 evra letno
  • Črnomelj:     10.805,52 evra letno

Razlika med Novim mestom in Črnomljem je 2.762,40 evra na letni ravni. To pa so že več kot 3 povprečne črnomaljske mesečne plače. Če letno razliko pomnožimo z 10, 20, 30 ali celo 40 let dela, je to tolikokrat višje. V desetih letih je to vrednost avtomobila višjega cenovnega razreda. V 40 letih pa je to že skoraj vrednost povprečne hiše v Beli krajini.

S plačami so povezane tudi pokojnine. Podatki kažejo, da so tudi pri tem zelo velike razlike, kar bomo predstavili v naslednjih dneh.

A. L.