Občina Trebnje ima objavljenih več javnih razpisov

Trebnje (foto: kraji.eu)

Občina Trebnje ima objavljenih več javnih objav in razpisov. Tako prodajajo stanovanje na Cankarjevi in kletne prostore na Rimski cesti. Javni razpisi so povezani tudi s spreminjanjem in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta, objavljeni so tudi razpisi za sofinanciranje posameznih programov. Objavljeno je tudi prosto delovno mesto v občinski upravi.

Občina Trebnje je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja in kletnih prostorov. Razpis se bo iztekel 3. julija 2018. Po tem razpisu občina prodaja dvosobno stanovanje v pritličju, na Cankarjevi 29, v izmeri 55,70 kvadratnega metra. Izhodiščna prodajna vrednost stanovanja je 57.000 evrov. Nadalje na Rimski cesti 18d prodajajo kletni prostor v izmeri 32,05 kvadratnega metra, izhodiščna prodajna cena je 6.000 evrov.

Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Pri obeh ponudbah je varščina 10 odstotkov izhodiščne cene, plačilo celotne kupnine pa bo potrebno v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Kupec bo moral poravnati tudi notarsko overitev, davek na promet nepremičnin in plačati vknjižbo v zemljiško knjigo.

Občina je objavila tudi Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje. Spremembe se nanašajo za območje trgovine Hofer. Gradivo je v prostorih občine razgrnjeno do 8. julija 2018.

Do 1. septembra 2018 so javno objavljena tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje.

  • Več podatkov o tem je na voljo tukaj: stalisca-

Do 31. avgusta 2018 je odprt tudi Javni poziv za sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij, ki niso predmet drugih razpisov v občini Trebnje, velja pa za leto 2018. Namenjeno je za veterane, borce in invalide vojne. Največji delež sofinanciranja programa oziroma projekta je 50 odstotkov njegove vrednosti. Razpis je odprt do 31. avgusta 2018.

Do 28. septembra 2018 je odprt tudi Javni poziv za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje. Razpis je namenjen društvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam ter zavodom. Tudi tu je določeno 50-odstotno sofinanciranje občine.

Do 28. septembra 2018 je odprt tudi Javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev v Občini Trebnje za leto 2018. Gre za nepovratno sofinanciranje prireditev, predstav, razstav, tekmovanj in podobno.

Do 30. septembra 2018 pa je odprt še Javni poziv za izbor izvajalcev programa ob letu zdravja, gibanja in športa. Namen je spodbuditi aktivnosti za zdrav življenjski slog, povečanje števila aktivnih mladih v športu, povečanju aktivnih občanov srednje generacije in za zagotavljanje pogojev za primerno telesno aktivnost starejši generaciji. Občina je za to zagotovila 30.000 evrov. Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov.

Občina je 26. junija objavila tudi prosto delovno mestoSvetovalec za reševanje zadev iz naslova NUSZ. Delovno mesto je v občinski upravi, zahtevajo pa VII/1 stopnjo izobrazbe. Smer izobrazbe ni določena, potrebnih je le 7 mesecev delovnih izkušenj, zahtevajo pa tudi strokovni izpit iz upravnega postopka. Rok za prijavo je 4. julij 2018.

C. R.