Občina Škocjan razvojno ne popušča

Občina Škocjan zbira ponudbe za nakup nepremičnin v Gospodarsko tehnološkem centru (GTC) Škocjan, v poslovni coni na Dobravi. Gre za nezazidana stavbna zemljišča, ki so z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu določena za poslovno cono.

Zemljišča, kjer gre za 10 parcelnih številk, v naravi predstavljajo zaokroženo posest. Vse skupaj je delno komunalno urejeno z dostopno cesto, možnostjo priključka na fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod in električno ter telekomunikacijsko omrežje. Komunalni prispevek ni poravnan. So na nepremičnine bremen proste in se prodajajo kot celota. Nakup posamezne parcele ni mogoč.

Skupno gre za 58.961 kvadratnih metrov zaokroženega zemljišča, občina pa pričakuje ponudbeno ceno v višini najmanj 30 evrov za kvadratni meter oziroma najmanj 1.768.830 evrov za celoto. K temu bo treba plačati še 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Ceno ponujene nepremičnine so na občini določili na podlagi cenitve sodnega cenilca za gradbeno stroko.

Ali bo občina prodala nepremičnine v katastrski občini Dobrava, bo znano v začetku avgusta. Ponudbe zbirajo namreč do vključno 3. avgusta 2018.

Jože Kapler.

Če jim to uspe, bo to za majhno občino velika pridobitev. V ureditev te poslovne cone so namreč doslej vložili veliko napora. Kupnina v višini 1,76 milijona evrov pa bo znaten dobrinos k občinskemu proračunu, ki običajno znaša nekaj milijonov evrov. Za leto 2018 so imeli prvotno načrtovanih 4,1 milijona evrov prihodkov, nato so to z rebalansom povečali na 6,5 milijona evrov.

Za Škocjan, ki ga zelo uspešno vodi župan Jože Kapler, tudi sicer velja, da gre za razvojno zelo uspešno občino.

Glede na Načrt razvojnih programov nameravajo letos v investicije vložiti kar 5,2 milijona evrov, v letu 2019 pa še milijon evrov. Večino proračunskih prihodkov bodo tako namenili za razvoj.

C. R.