Občina Ribnica: Zdravje občanov presenetljivo slabo

Podatki o umrljivosti zaradi pljučnega raka prebivalcev v starosti do 74 let (pozneje ne merijo več) so za Občino Ribnica zelo pretresljivi. Najslabši doslej, kar smo jih pregledali. Bistveno več je tega tudi glede na Kočevje, kar smo predstavili včeraj.

Tudi Ribnica je občina s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi. Ob tem pa je zdravje ribniških prebivalcev presenetljivo slabo. Bolniške odsotnosti je še nekoliko več kot v Kočevju, skoraj tretjina nad povprečjem v državi.

Če smo včeraj ugotavljali, da je občina Kočevje razvojno precej pod povprečjem in da je stopnja brezposelnosti tam visoka, tega za Ribnico ni mogoče reči. Razvitost občine je nad državnim povprečjem. Število starejših nad 80 let je sicer v občini nekoliko nad povprečjem, vendar ne moremo reči, da gre za starajočo se občino. Stopnja delovne aktivnosti je nad povprečjem. Ob tem je telesni fitnes otrok nekoliko pod povprečjem, prekomerna prehranjenost otrok pa je tudi tu precej nad povprečjem, podobno kot v sosednjem Kočevju. Sosedska povezanost pa je za razliko od sosednje občine v Ribnici daleč nad povprečjem. Prebivalci obeh občin (tako Kočevja kot Ribnice) pijejo tudi kakovostno pitno vodo.

Kako je z zdravjem?

Več je: bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi, zlomov kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več), klopnega meningoencefalitisa (tega je znatno več) in novih obolenj zaradi raka.

Manj je: astme pri otrocih in mladostniki (precej manj od povprečja), srčne kapi, možganske kapi (obojega precej manj od povprečja), manj prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni, manj prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka in manj prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

Kaj pa umrljivost?

Splošna umrljivost je precej višja od povprečne. Umrljivost zaradi samomora je približno na državnem povprečju. Višja je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Tisto, kar skrbi, pa je umrljivost zaradi vseh vrst raka. Ta je bistveno višja od povprečja. V povprečju je umrljivost zaradi raka debelega črevesja, in nekoliko pod povprečjem umrljivost zaradi raka dojke. Umrljivost zaradi pljučnega raka pa je daleč nad povprečjem.

Radon očitno tihi ubijalec

Ker smo se že iz različnih študij naučili, da je vsak deseti rak na pljučih v povprečju zaradi posledic radona v zraku (in njegovih produktov), smo preverili, kako je s tem v Ribnici. In ugotovili, da so meritve v letu 2015 pokazale, da so največjo koncentracijo radona izmerili prav v ribniški Osnovni šoli Franceta Prešerna, v kletni učilnici stavbe C, kjer je bila količina 20-krat višja od dovoljena.

Pri raziskovanju smo nato ugotovili še presenetljiv podatek. V poslovnem poročilu Zdravstvenega doma Ribnica za leto 2016 so zapisali, da jih je septembra 2016 obiskal pristojni inšpektor za radon, kot so navedli, in jim naložil sanacijo prostorov v kletnih prostorih zaradi povečane vrednosti plina. Ker so največje vrednosti na fizioterapiji, jim je to preprečilo dokončanje zastavljene dobrodelne akcije Primakni Premakni. Ko bodo najdeni viri sevanja, pa bodo pristopili k sanaciji povečane vrednosti radona v kletnih prostorih, je napisano v poročilu, objavljenem v letošnjem letu.

Problematika, povezana z radonom, je torej precej široka in ji bomo v prihodnje namenili še več pozornosti. Tudi z vprašanji občinam, kako to rešujejo, pa tudi z iskanjem ostalih, za prebivalstvo na posameznih območjih pomembnih podatkov. Zdravje je namreč vedno na prvem mestu!

T. H.