Občina predstavila namero gradnje vodovoda in plinovoda na relaciji Dobrava – Šentjernej

S sinočnjega sestanka z vaščani Drame, Roj in Mihovice. (vir: občina)

Občina Šentjernej je sinoči organizirala predstavitev projektov za vaščane vasi Drama, Roje in Mihovica. Predstavniki občine so zbranim predstavili namero gradnje vodovoda in plinovoda na relacijo Dobrava – Šentjernej.

Predstavili so tudi gradnjo hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč in javne razsvetljave v naseljih Drama in Roje ter širitev regionalne ceste na relaciji Drama in Šentjernej.

Gradnja vodovoda in plinovoda bo izvedena v letošnjem letu, z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) pa potekajo usklajevanja za sočasno gradnjo ostale infrastrukture.

Sestanka se je udeležilo več kot 50 prebivalcev navedenih vasi, so objavili na občinski spletni strani.

C. R.