Občina Kočevje ima objavljen zanimiv razpis

Občina Kočevje ima odprt zanimiv razpis za dodelitev nepovratnih sredstev oziroma za subvencije za krepitev prepoznavnosti turistične destinacije Kočevsko.

Subvencijo lahko dobijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki opravljajo registrirano gostinsko dejavnost, izvajajo registrirano dejavnost s področja turizma s sedežem ali poslovno enoto na območju občine Kočevje.

Občina bo sofinancirala do 100 odstotkov upravičenih stroškov oziroma do največ 2000 evrov na posameznega prijavitelja. Skupno bodo razdelili 10.000 evrov.

Kot upravičeni stroški se vštevajo stroški nakupa in montaže nove zunanje opreme, prenove zunanje opreme ter opremljanja obstoječe zunanje opreme z destinacijsko znamko, to je z znamko Kočevsko. Ta oprema so denimo senčniki, stojnice, zunanji točilni pulti, stojala za zastavo.

Razpis je odprt do 30. avgusta 2019, do 10. ure.

Več o razpisu je na voljo tukaj

C. R.