Ob vstopu v državo se priznajo tudi testi PCR in hitri testi iz Bosne in Hercegovine

Most čez reko Kolpo na Vinici pri Črnomlju (Mejni prehod, vir: policija.si)

Vlada je včeraj odločila, da se ob prehodu slovenske državne meje (ob vstopu v Slovenijo) priznajo tudi testi PCR in hitri testi (HAG) iz Bosne in Hercegovine. 

Dodani so še pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav (nečlanic EU).

Če je test PCR ali test HAG opravljen v navedeni državi, ki ni navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, in
 • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP), in – omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu (predvidoma z jutrišnjim dnem) in bo veljal do vključno 8. avgusta.

Vlada je poleg tega do 8. avgusta podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov za zajezitev epidemije, ki so vsebovani v teh odlokih.

Podaljšana je veljavnost naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

V obrazložitvi je zapisano, da se vlada tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena.

Vir: 245. dopisna seja 

M. D.