Ob koncu tedna zapora ceste v Birčni vasi in priključka pri osnovni šoli

Cesta, Birčna vas

V sklopu rekonstrukcije ceste v Birčni vasi bo od petka do nedelje, od 6. do 8. oktobra 2023, potekalo asfaltiranje vozišča, gradbeni izvajalec pa bo za izvedbo del vzpostavil popolno zaporo tamkajšnje državne ceste in priključka nanjo. Priključek na državno cesto pri Osnovni šoli Birčna vas bo zaprt od petka do nedelje.

Obvoz bo urejen na relaciji Birčna vas–Veliki Podljuben–Petane–Birčna vas in obratno.

Državna cesta bo zaprta v soboto in nedeljo, obvoz bo potekal na relaciji Novo mesto–Straža–Soteska–Podturn–Črmošnjice–Gaber–Uršna sela–Birčna vas.

Ureditev državne ceste v Birčni vasi v dolžini 700 metrov obsega prenovo ceste, izgradnjo manjkajočega pločnika, javne razsvetljave, dveh avtobusnih postajališč, obračališča in dostopnih poti in navezav na obstoječe lokalne ceste.

Vrednost del, ki potekajo od podružnične osnovne šole do železniškega podhoda, je več kot 1,16 milijona evrov, pri čemer bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prispevala približno 930.000 evrov, preostanek pa Mestna občina Novo mesto.

M. D.