Novosti pri nakupu subvencionirane vozovnice za študente in dijake prek spleta

(vir: arhiv)

Odslej je možen tudi spletni nakup subvencionirane vozovnice z upoštevanjem neizkoriščene vrednosti vozovnice iz preteklega šolskega in študijskega leta. Da bi zmanjšali nevarnost okužb s COVID 19, prosijo upravičence, da vlogo in vozovnice v celoti uredijo prek spleta.

Dijaki in študenti lahko na portalu eUprava po prijavi z e-identiteto uredijo vse potrebno za subvencionirano vozovnico v javnem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu. Na portalu po oddaji elektronske vloge takoj prejmejo odločitev ter za relacije na potrjeni vlogi opravijo spletni nakup vozovnice.

Vlogo oddajo vsi, ki prvič zaprosijo za subvencionirano vozovnico in tisti, ki želijo podaljšati veljavnost vloge iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.

Ministrstvo za infrastrukturo je za vse dijake in študente, ki zaradi ukrepov COVID 19 niso mogli uporabljati javnega prevoza potnikov, zagotovilo zapis neizkoriščene vrednosti vozovnic na kartici Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP). To vrednost lahko izkoristijo ob nakupu nove vozovnice. Omogočen je tudi spletni nakup subvencionirane vozovnice z upoštevanjem neizkoriščene vrednosti vozovnice iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.

Upravičenci, ki vrednosti na kartici IJPP ne bodo izkoristili, bodo lahko od 1. novembra 2020 na podlagi pisne zahteve prejeli izplačilo sredstev oziroma nakazilo na njihov tekoči račun. Pisna zahteva se skupaj s priloženim originalnim računom vloži na prodajnem mestu pri prevozniku, kjer je bila vozovnica kupljena.

C. R.