Novosti iz Mirne Peči: Dobre stvari so vedno tri

Mirna Peč (vir: arhiv)

Odlično obiskani Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v letu dni, skorajšnja posodobitev in nadgradnja mirnopeškega vodovoda in pričakovano odprtje poslanske pisarne Anje Bah Žibert, ki je bila za poslanko izvoljena tudi v Mirni Peči, to so novosti iz Mirne Peči.

Lani odprti Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči je prvo leto delovanja sprejel že 15.100 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. V prostorih nekdanje mirnopeške osnovne šole bodo ob že postavljeni Slakovi zbirki do leta 2023 uredili še stalno Pavčkovo zbirko z več kot 600 razstavnimi predmeti in s pesnikovo knjižnico, je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedala Ljudmila Bajc, vodja muzeja. V muzeju so sicer najprej postavili stalno razstavo Lojze Slak, virtuoz na diatonični harmoniki – Moje plošče so moje knjige, za katero so lani dobili Valvasorjev nagelj Slovenskega muzejskega društva.V muzeju je na ogled še interaktivni paviljon Čebelji svet.

Lojze Slak se je rodil v Jordankalu pri Mirni Peči, Pavčkov dom pa stoji v bližnjem Šentjuriju. V bližnjem Malem kalu, kjer je danes Izletniška kmetija Barbo, pa je preživel dobršen del svoje mladosti.

Mirnopeški župan Andrej Kastelic je na novinarski konferenci predstavil tudi projekt oskrbe s pitno vodo. Voda bo v predvidoma štirinajstih dneh po njem pritekla tudi v kraje, ki do zdaj niso imeli urejene zanesljive vodooskrbe. Vodo bo po ceveh dobilo približno 80 občanov z območij Gornjega Podboršta in Golobinjeka. Peostali občani pa jo bodo odslej dobivali po prenovljenem in posodobljenem vodovodnem sistemu.

Projekt s pridobitvijo vseh dovoljenj in poplačilom obveznosti mora občina končati do konca leta. Naložba v vodovod je vredna približno 4,3 milijona evrov, približno milijon evrov bo zanjo prispevala občina, preostanek bodo pokrili z evropskimi sredstvi.

Projekt se je začela v letu 2016 in je zajel prenovo in dograditev nekaj več kot 18,5 kilometra vodovodnega omrežja, gradnjo več manjših objektov in črpališč ter vodohranov, nekaj navedenih objektov pa so prenovili. V tem sklopu so zgradili vodovod na Hmeljčiču, od Postaje preko Češenc do vodohrana Malenska vas ter od Biške vasi preko občinskega središča do Rogovile, razvod od Malenske vasi preko Šrange do Jablana, povezave od Rogovile preko Malenske vasi do Gorenjega Podboršta ter od tam do Golobinjeka.

Z izgradnjo vodovoda med Vrhpečjo in Jordankalom so medsebojno povezali vse občinske vodovodne sisteme ter poenotili vodooskrbo na območju Globodola, z vodovodom med Dolenjim Globodolom in Brezovo Rebrijo pa so celoten občinski vodovod povezali s suhokrajnskim.

Na nekaterih vodovodnih trasah so opravili rekonstrukcijska dela, kot na primer na vodohranu Malenska vas in črpališču Postaja, z vsemi omenjenimi deli pa je ta dolenjska občina prišla do enega najmodernejših vodovodnih sistemov v državi.

Tretja novost: Odprtje poslanske pisarne

Poslanka Anja Bah Žibert (foto: Matija Sušnik, Državni zbor)

V nedeljo, 17. novembra 2019, ob 15. uri bo poslanka Anja Bah Žibert odprla novo lokacijo poslanske pisarne. To bo na Izletniški kmetiji Barbo v Malem Kalu pri Mirni Peči. V okviru tega Občinski odbor Slovenske demokratske stranke pripravlja tudi že tradicionalni piknik. Iz odbora so nam sporočili, da bo poslanska pisarna Anje Bah Žibert odprta vsak prvi ponedeljek v mesecu, od 16.30 do 17.30, ko bo poslanka na voljo za vsa vprašanja in sugestije.

C. R.